บริษัท บิซซอฟท์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

BizSoft Development Co., Ltd.

เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มผู้บริหารที่มีแนวคิด มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ในการดำเนินธุรกิจสื่อธุรกรรมจาก บริษัทฯ ชั้นนำระดับประเทศ ภายใต้แนวทางบริหารจัดการฐานข้อมูลอันมีระบบ และมีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้ใช้เป้าหมายแบบเจาะจงกลุ่มที่ชัดเจน เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน ในแต่ละภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมโดยตรงสามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคผ่านช่องทางการบริการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

จากประสบการณ์โดยตรงกว่า 20 ปี ของทีมผู้บริหาร เป็นหลักประกันอย่างดี ถึงคุณภาพและประสิทธิผลของสื่อธุรกรรมทุกประเภท ภายใต้การบริการของ BizSoft Development Co., Ltd.

วิสัยทัศน์

เป็นผู้สร้างสรรค์สื่อธุรกรรม เพื่อการซื้อขาย สำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิผล และได้รับการยอมรับสูงสุด

พันธกิจ

            BizSoft มุ่งมั่นจะสร้างสรรค์และพัฒนาสื่อธุรกรรมที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อให้เข้าตรงถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด เป็นการส่งเสริมและเพิ่มความสามารถทางการตลาด ของลูกค้าผู้ใช้บริการให้ดีขึ้น

            BizSoft มุ่งมั่นจะให้บริการที่ได้มาตรฐานเป็นมืออาชีพ เพื่อสนองตอบแสวงหาหรือเพิ่มพูนโอกาสทางธุรกิจแก่ลูกค้า เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนร่วมกันของลูกค้าและองค์กรฯ