แบบฟอร์ม…เพิ่มรายชื่อธุรกิจ

บริษัท บิซซอฟท์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดพิมพ์  Builder & Construction Supply Guide  คู่มือสำหรับ การค้นหาข้อมูล ทางธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างครบวงจร  เปิดโอกาสให้บริษัทฯ  ห้างร้านของท่านได้เพิ่มเติมพร้อมปรับปรุงข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจให้ถูกต้องแม่นยำเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้

ท่านสามารถเพิ่มรายชื่อธุรกิจของท่าน โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม พร้อมส่งแฟกซ์แนบสำเนาบัตรประชาชน และเอกสารทะเบียนการค้า หรือ ภ.พ. 20 ของบริษัท มาที่หมายเลข 02-077-5698 หรือส่งไปรษณีย์เอกสารดังกล่าวมาที่

บริษัท บิซซอฟท์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

1730/82 ซอยเพชรเกษม 63 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

เพิ่มข้อมูลธุรกิจ