การเดินทาง

*กรุณาลบผลการค้นหาล่าสุดออกก่อน
ประเภทจังหวัดชื่อสถานที่โทรศัพท์
ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยกระบี่ท่าอากาศยานกระบี่0-7570-1468-9
ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยกรุงเทพ Call Center สุวรรณภูมิ0-2132-1888
ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยกรุงเทพ ท่าอากาศยานดอนเมือง0-2535-1111
ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยกรุงเทพบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด0-2287-3531-41
ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยกรุงเทพ สอบถามข้อมูลบริการของการบินไทย0-2356-1111
ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยกรุงเทพ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (ผู้โดยสารขาออก)0-2535-1192
ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยกรุงเทพ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (ผู้โดยสารขาเข้า)0-2535-1253
ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยขอนแก่นท่าอากาศยานขอนแก่น0-4346-8170-5
ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยตรังท่าอากาศยานตรัง0-7557-2155
ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยพิษณุโลกท่าอากาศยานพิษณุโลก0-5530-1010
ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยสงขลาท่าอากาศยานหาดใหญ่0-7422-7000
ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเชียงรายท่าอากาศยานเชียงราย0-5379-8000
ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเชียงใหม่ท่าอากาศยานเชียงใหม่0-5327-0222
ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยแม่ฮ่องสอนท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน0-5361-2057
ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยนครพนมท่าอากาศยานนครพนม0-4253-1584-6
ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยนครราชสีมาท่าอากาศยานนครราชสีมา0-4425-9686-8
ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยนครศรีธรรมราชท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช0-7536-9541-9
ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยนราธิวาสท่าอากาศยานนราธิวาส0-7356-5061-5
ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยภูเก็ตท่าอากาศยานภูเก็ต0-7632-7230-5
ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยสกลนครท่าอากาศยานสกลนคร0-4271-3919
ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยสุราษฎร์ธานีท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี0-7744-1230
ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยหัวหินท่าอากาศยานหัวหิน0-3252-0180
ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยอุดรธานีท่าอากาศยานอุดรธานี0-4224-4426
ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยอุบลราชธานีท่าอากาศยานอุบลราชธานี0-4524-5612-3
ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเลยท่าอากาศยานเลย0-4281-1520-1
บริการแท็กซี่กรุงเทพศูนย์บริการแท็กซี่นครชัย0-2878-9000
บริการแท็กซี่กรุงเทพศูนย์วิทยุการ์เด้น0-2196-2255
บริการแท็กซี่กรุงเทพศูนย์วิทยุภูมิพลังแท็กซี่0-2948-2000
บริการแท็กซี่กรุงเทพศูนย์วิทยุรวมแท็กซี่ไทย0-2883-6621-7
บริการแท็กซี่กรุงเทพศูนย์วิทยุสหกรณ์แท็กซี่สยาม1661
บริการแท็กซี่กรุงเทพศูนย์วิทยุสหกรณ์แท็กซี่ไทย 0-2460-2222
บริการแท็กซี่กรุงเทพศูนย์วิทยุแท็กซี่ปทุมวัน 0-2613-8000
บริการแท็กซี่กรุงเทพศูนย์วิทยุแท็กซี่เรดิโอ1681
บริการแท็กซี่กรุงเทพศูนย์วิทยุโฮวา0-2424-2222
บริการแท็กซี่กรุงเทพศูนย์แท็กซี่เจริญเมือง
0-2611-6499
บริการแท็กซี่กรุงเทพสหกรณ์แท็กซี่กรุงเทพ
0-2880-0888
บริการแท็กซี่กรุงเทพสหกรณ์แท็กซี่รวมมิตร
0-2911-4444
บริการแท็กซี่กรุงเทพสหกรณ์แท็กซี่รวมมิตร
0-2911-4444
รถไฟฟ้ากรุงเทพรถไฟฟ้า Airport Link0-2308-5600
รถไฟฟ้ากรุงเทพรถไฟฟ้า BTS
0-2617-6000
รถไฟฟ้า
กรุงเทพรถไฟฟ้า MRT
0-2624-5200
รถไฟฟ้า
กรุงเทพศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบีทีเอส (รถลอยฟ้า)0-2617-7340
สถานีขนส่งกรุงเทพกระบี่0-7566-3503
สถานีขนส่งกรุงเทพ ขนส่ง (บขส.) Call Center1490
สถานีขนส่งกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
0-3451-5907
สถานีขนส่งกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 0-4381-2513
สถานีขนส่งกำแพงเพชร กำแพงเพชร 0-5579-9103
สถานีขนส่งขอนแก่น ขอนแก่น 0-4323-9910
สถานีขนส่งจันทบุรี จันทบุรี 0-3931-1299
สถานีขนส่งฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
0-3851-4482
สถานีขนส่งชลบุรี ชลบุรี 0-3820-3136-7
สถานีขนส่งชัยนาทชัยนาท
0-5641-6099
สถานีขนส่งชัยนาทชัยนาท
0-5641-6099
สถานีขนส่งชัยภูมิ ชัยภูมิ
0-4481-1344
สถานีขนส่งชุมพร ชุมพร
0-7757-6796
สถานีขนส่งตรัง ตรัง 0-7521-4507
สถานีขนส่งตราดตราด
0-3952-4014
สถานีขนส่งตาก ตาก
0-5551-1057
สถานีขนส่งนครนายก
นครนายก
0-3731-1932
สถานีขนส่งนครปฐมนครปฐม0-3425-6295
สถานีขนส่งนครพนม นครพนม
0-4251-3444
สถานีขนส่งนครราชสีมานครราชสีมา0-4424-2899
สถานีขนส่งนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
0-7534-1125
สถานีขนส่งนครสวรรค์ นครสวรรค์ 0-5622-2078
สถานีขนส่งนราธิวาส นราธิวาส
0-7351-3887
สถานีขนส่งน่าน น่าน 0-5471-1662
สถานีขนส่งบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0-4461-2534
สถานีขนส่งประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 0-3261-1228
สถานีขนส่งปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 0-3721-1292
สถานีขนส่งปัตตานี ปัตตานี 0-7345-1601
สถานีขนส่งพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
0-3533-5413
สถานีขนส่งพะเยา พะเยา 0-5443-1488
สถานีขนส่งพังงา พังงา 0-7641-2014
สถานีขนส่งพิจิตร พิจิตร 0-5661-3382
สถานีขนส่งพิษณุโลก พิษณุโลก 0-5521-2090
สถานีขนส่งกรุงเทพ ภาคตะวันออก (เอกมัย)
0-2391-6846
สถานีขนส่งกรุงเทพ ภาคใต้ (สายใต้ใหม่) 0-2422-4444
สถานีขนส่งภูเก็ต ภูเก็ต 0-7621-1977
สถานีขนส่งมหาสารคามมหาสารคาม0-4371-1518
สถานีขนส่งมุกดาหาร มุกดาหาร 0-4263-0486
สถานีขนส่งยะลายะลา0-7322-8770
สถานีขนส่งยโสธร ยโสธร 0-4571-4500
สถานีขนส่งระนองระนอง0-7781-1548
สถานีขนส่งระยอง ระยอง 0-3886-1373
สถานีขนส่งราชบุรี ราชบุรี 0-3233-8994
สถานีขนส่งลพบุรีลพบุรี 0-3641-1088
สถานีขนส่งลำปาง ลำปาง 0-5421-8219
สถานีขนส่งลำพูน ลำพูน 0-5356-1263
สถานีขนส่งศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0-4561-2500
สถานีขนส่งสกลนคร สกลนคร 0-4271-2860
สถานีขนส่งสงขลาสงขลา 0-7423-2404
สถานีขนส่งสตูลสตูล0-7472-4276
สถานีขนส่งสมุทรสงครามสมุทรสงคราม
0-3471-6962
สถานีขนส่งสระบุรี สระบุรี
0-3621-1616
สถานีขนส่งสระแก้วสระแก้ว0-3724-2362
สถานีขนส่งสิงห์บุรีสิงห์บุรี0-3651-1549
สถานีขนส่งสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 0-3552-2373
สถานีขนส่งสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0-7720-0032
สถานีขนส่งสุรินทร์สุรินทร์0-4451-1756
สถานีขนส่งสุโขทัยสุโขทัย0-5561-4529
สถานีขนส่งหนองคาย หนองคาย 0-4242-1264
สถานีขนส่งหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู0-4231-2390
สถานีขนส่งอำนาจเจริญอำนาจเจริญ0-4545-2511
สถานีขนส่งอุดรธานีอุดรธานี0-4222-2916
สถานีขนส่งอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์0-5540-3829
สถานีขนส่งอุทัยธานีอุทัยธานี0-5651-1914
สถานีขนส่งอุบลราชธานีอุบลราชธานี0-4531-6085
สถานีขนส่งเชียงรายเชียงราย0-5371-5952
สถานีขนส่งเชียงใหม่เชียงใหม่ (อาเขต)0-5324-2664
สถานีขนส่งเพชรบุรีเพชรบุรี0-3242-5307
สถานีขนส่งเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์0-5671-1400
สถานีขนส่งเลยเลย0-4283-3586
สถานีขนส่งแพร่แพร่0-5451-1800
สถานีขนส่งแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน0-5368-4099
สถานีรถไฟกรุงเทพ สถานีรถไฟคลองตัน0-2314-0028
สถานีรถไฟกรุงเทพ สถานีรถไฟดอนเมือง0-2566-2957
สถานีรถไฟกรุงเทพ สถานีรถไฟตลาดพลู0-2465-1024
สถานีรถไฟกรุงเทพ สถานีรถไฟธนบุรี0-2411-3102
สถานีรถไฟกรุงเทพ สถานีรถไฟบางซื่อ 10-2587-4613
สถานีรถไฟกรุงเทพ สถานีรถไฟบางซื่อ 20-2586-0241
สถานีรถไฟกรุงเทพ สถานีรถไฟบางบำหรุ0-2434-4356
สถานีรถไฟกรุงเทพ สถานีรถไฟบางเขน0-2589-1602
สถานีรถไฟกรุงเทพ สถานีรถไฟมักกะสัน0-2245-3920
สถานีรถไฟกรุงเทพ สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่0-2465-2017
สถานีรถไฟกรุงเทพ สถานีรถไฟสามเสน0-2241-4238
สถานีรถไฟกรุงเทพ สถานีรถไฟหลักสี่0-2573-1394
สถานีรถไฟกรุงเทพ สถานีรถไฟหัวตะเข้0-2326-4029
สถานีรถไฟกรุงเทพ สถานีรถไฟหัวหมาก0-2322-2256
สถานีรถไฟกรุงเทพ สถานีรถไฟเชียงราก0-2516-1179
สถานีรถไฟกรุงเทพ สถานีรถไฟแม่น้ำ0-2249-1214
สถานีรถไฟกรุงเทพ สถานีรถไฟแม่น้ำ0-2249-1214
สถานีรถไฟกาญจนบุรีกาญจนบุรี0-3451-1285
สถานีรถไฟขอนแก่นขอนแก่น0-4322-1112
สถานีรถไฟฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา0-3851-1007
สถานีรถไฟชลบุรีชลบุรี0-3828-6655
สถานีรถไฟชุมพรชุมพร0-7751-1103
สถานีรถไฟตรังตรัง0-7521-3082
สถานีรถไฟนครปฐมนครปฐม0-3424-2305
สถานีรถไฟนครราชสีมานครราชสีมา0-4424-2044
สถานีรถไฟนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช0-7534-6129
สถานีรถไฟนครสวรรค์นครสวรรค์0-5625-5544
สถานีรถไฟบุรีรัมย์บุรีรัมย์0-4461-1202
สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์0-3261-1175
สถานีรถไฟปราจีนบุรีปราจีนบุรี0-3721-1120
สถานีรถไฟปัตตานีปัตตานี0-7343-1232
สถานีรถไฟพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา0-3524-1521
สถานีรถไฟพัทลุงพัทลุง0-7461-2567
สถานีรถไฟพิจิตรพิจิตร0-5661-2163
สถานีรถไฟพิษณุโลกพิษณุโลก0-5525-8005
สถานีรถไฟยะลายะลา0-7321-1748
สถานีรถไฟราชบุรีราชบุรี0-3233-7002
สถานีรถไฟลพบุรีลพบุรี0-3641-1022
สถานีรถไฟลำปางลำปาง0-5421-7024
สถานีรถไฟลำพูนลำพูน0-5351-1016
สถานีรถไฟศรีสะเกษศรีสะเกษ0-4561-1525
สถานีรถไฟสงขลาสงขลา0-7426-1290
สถานีรถไฟสมุทรสงครามสมุทรสงคราม0-3471-1906
สถานีรถไฟสมุทรสาครสมุทรสาคร0-3441-1003
สถานีรถไฟสระบุรีสระบุรี0-3621-1091
สถานีรถไฟสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี0-3548-1465
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี0-7731-1213
สถานีรถไฟสุรินทร์สุรินทร์0-4451-1295
สถานีรถไฟหนองคายหนองคาย0-4241-1592
สถานีรถไฟกรุงเทพ หน่วยบริการเดินทางรถไฟ1690
สถานีรถไฟอุดรธานีอุดรธานี0-4222-2061
สถานีรถไฟอุบลราชธานีอุบลราชธานี0-4532-1588
สถานีรถไฟเชียงใหม่เชียงใหม่0-5324-4795
สถานีรถไฟเพชรบุรีเพชรบุรี0-3242-5211
สายการบินกรุงเทพ การบินไทย0-2356-1111
สายการบินกรุงเทพ นกแอร์1318
สายการบินกรุงเทพ บางกอกแอร์เวย์1771
สายการบินกรุงเทพ โอเรียนท์ไทย1126
สายการบินกรุงเทพ ไทยแอร์เอเชีย0-2515-9999