สถานทูตและสถานกงสุล

*กรุณาลบผลการค้นหาล่าสุดออกก่อน
ประเภท จังหวัด ชื่อสถานที่ โทรศัพท์
สถานทูตและสถานกงสุลสระแก้วกัมพูชา (สระแก้ว)0-3723-0204
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพกาน่า0-2641-5214
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพกาบอง0-2279-2800-1
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพกินี0-2631-4331
สถานทูตและสถานกงสุลสงขลาจีน (สงขลา)0-7432-2034
สถานทูตและสถานกงสุลเชียงใหม่จีน (เชียงใหม่)0-5328-0380
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพชิลี0-2260-0045-8
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพซูดาน0-2717-8175-6
สถานทูตและสถานกงสุลเชียงใหม่ญี่ปุ่น (เชียงใหม่)0-5320-3367
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพตูนิเชีย0-2692-5071
สถานทูตและสถานกงสุลพัทยานอร์เวย์ (พัทยา)0-3823-1630
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพบูร์กินา ฟาโซ0-2261-1000
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพปานามา0-2279-6350
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพปาปัวนิวกินี0-2260-2801-2
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพฝรั่งเศส0-2657-5151
สถานทูตและสถานกงสุลเชียงใหม่ฝรั่งเศส (เชียงใหม่)0-5328-1466
สถานทูตและสถานกงสุลภูเก็ตฟินแลนด์ (ภูเก็ต)0-7636-0300
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพมอลต้า0-2234-9729
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพมาดากัสการ์0-2634-5838
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพมาลี0-2254-1490
สถานทูตและสถานกงสุลสงขลามาเลเซีย (สงขลา)0-7431-6274
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพยูเครน0-2322-0150
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพลัตเวีย0-2266-5931
สถานทูตและสถานกงสุลขอนแก่นลาว (ขอนแก่น)0-4339-3402
สถานทูตและสถานกงสุลพัทยาสวีเดน (พัทยา)0-3842-4613
สถานทูตและสถานกงสุลภูเก็ตสวีเดน (ภูเก็ต)0-7638-0000
สถานทูตและสถานกงสุลเชียงใหม่สวีเดน (เชียงใหม่)0-5329-8632
สถานทูตและสถานกงสุลเชียงใหม่สหรัฐอเมริกา (เชียงใหม่)0-5310-7700
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย0-2168-7777-8
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพสาธารณรัฐโดมินิกัน0-2933-5686
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพสโลวีเนีย0-2237-8485-6
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพหมู่เกาะโซโลมอน ไอซ์แลนด์0-2361-9111-5
สถานทูตและสถานกงสุลพัทยาออสเตรีย (พัทยา)0-3871-3613
สถานทูตและสถานกงสุลภูเก็ตออสเตรีย (ภูเก็ต)0-7624-8334-6
สถานทูตและสถานกงสุลเชียงใหม่อินเดีย (เชียงใหม่)0-5324-3066
สถานทูตและสถานกงสุลสงขลาอินโดนีเซีย (สงขลา)0-7431-1544
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพอุซเบกิสถาน0-2675-3995-6
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพฮอนดูรัส0-2641-1567
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพเซเชลล์0-2939-2923-5
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพเดนมาร์ก0-2689-5958-9
สถานทูตและสถานกงสุลพัทยาเดนมาร์ก (พัทยา)0-3823-1630
สถานทูตและสถานกงสุลภูเก็ตเดนมาร์ก (ภูเก็ต)0-7638-8283
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพเบนิน0-2249-8641
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพเปรู (เชียงใหม่)0-5330-6358
สถานทูตและสถานกงสุลภูเก็ตเยอรมนี (ภูเก็ต)0-7661-0407
สถานทูตและสถานกงสุลเชียงใหม่เยอรมนี (เชียงใหม่)0-5383-8735
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพเยเมน0-2314-0610-3
สถานทูตและสถานกงสุลขอนแก่นเวียดนาม (ขอนแก่น)0-4324-2190
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพเอกวาดอร์0-2295-1991
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพเอธิโอเปีย0-2261-8951
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพเอสโตเนีย0-2690-3779
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพแกมเบีย0-2224-0091
สถานทูตและสถานกงสุลเชียงใหม่แคนาดา (เชียงใหม่)0-5385-0147
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพโมซัมบิก0-2268-1681
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพโมนาโค0-2662-3023-6
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพโมรอคโค0-2255-1809
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพโอมาน0-2639-9933-40
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพไซปรัส0-2261-8408-9
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพไอซ์แลนด์0-2289-1121-5
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพไอร์แลนด์0-2632-6720
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพกรีซ0-2667-0090-2
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพกัมพูชา0-2957-5851-2
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพกาตาร์0-2660-1111
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพคาซัคสถาน0-2254-3043
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพคิวบา0-2665-2803
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพคูเวต0-2636-6600
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพจีน0-2245-0088
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพชิลี0-2260-0045-8
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพซาอุดิอาระเบีย0-2639-2999
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพญี่ปุ่น0-2696-3000
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพตุรกี0-2355-5486-8
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพนอร์เวย์0-2204-6500
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพนิวซีแลนด์0-2254-2530
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพบราซิล0-2679-8567-8
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพบรูไน0-2714-7395-9
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพบังกลาเทศ0-2390-5107-8
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพปากีสถาน0-2253-0288-9
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพปานามา0-2679-7988-9
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพฝรั่งเศส0-2657-5100
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพฟินแลนด์0-2207-8700
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพฟิลิปปินส์0-2259-0139-40
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพภูฏาน0-2274-4740
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพมองโกเลีย0-2381-1400
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพมาเลเซีย0-2629-6800
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพยูเครน0-2685-3215-6
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพรัสเซีย0-2234-9824
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพลาว0-2539-6667-8
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพวาติกัน0-2212-5853-4
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพศรีลังกา0-2261-1938
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพสวิตเซอร์แลนด์0-2674-6900
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพสวีเดน0-2263-7200
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์0-2402-4000
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพสหรัฐอเมริกา0-2205-4000
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพสาธารณรัฐเช็ก0-2250-9223-4
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพสิงคโปร์0-2286-2111
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพสเปน0-2661-8284-6
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพสโลวัก0-2677-3445-6
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพออสเตรีย0-2105-6700
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพออสเตรเลีย0-2344-6300
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพอังกฤษ0-2305-8333
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพอาร์เจนตินา0-2259-0401
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพอิตาลี0-2250-4970
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพอินเดีย0-2258-0300-5
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพอินโดนีเซีย0-2252-3135-40
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพอิสราเอล0-2204-9200
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพอิหร่าน0-2390-0871-3
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพอียิปต์0-2726-9831-3
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพฮังการี0-2118-9600
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพเกาหลีเหนือ0-2319-2686
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพเกาหลีใต้0-2247-7537-41
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพเคนยา0-2712-5721
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพเดนมาร์ก0-2343-1100
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพเนปาล0-2391-7240
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพเนเธอร์แลนด์0-2309-5200
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพเบลเยี่ยม0-2108-1800-6
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพเปรู0-2260-6243
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพเมียนม่าร์0-2233-2237
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพเม็กซิโก0-2285-0995
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพเยอรมนี0-2287-9000
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพเวียดนาม0-2251-5838
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพแคนาดา0-2646-4300
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพแอฟริกาใต้0-2659-2900
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพโปรตุเกส0-2234-2123
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพโปแลนด์0-2645-0367-9
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพโมรอคโค0-2679-5604-6
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพโรมาเนีย0-2240-2522
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพโอมาน0-2639-9380-2
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพไต้หวัน0-2670-0200-9
สถานทูตและสถานกงสุลกรุงเทพไนจีเรีย0-2711-3076-7