แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย

ประเภท จังหวัด ชื่อสถานที่ โทรศัพท์
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายไม่ระบุกองปราบปราม*ตำรวจทางหลวง*
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายไม่ระบุตำรวจทางหลวง*1193
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายไม่ระบุตำรวจท่องเที่ยว*1155
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายไม่ระบุบริการการแพทย์ฉุกเฉิน*1669
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายไม่ระบุศุนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ มูลนิธิร่วมกตัญญู0-2751-0950-3
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายไม่ระบุศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร1197
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายไม่ระบุศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ กรมการขนส่งทางบก1584
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายไม่ระบุศูนย์จราจรอุบัติเหตุ จส.1001137
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายไม่ระบุศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ1543
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายไม่ระบุศูนย์วิทยุกรุงธน0-2451-7228-9
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายไม่ระบุศูนย์วิทยุปอเต็กตึ๊ง0-2226-4444-8
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายไม่ระบุศูนย์วิทยุรามา0-2354-6999
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายไม่ระบุศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาลกรมตำรวจ1691
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายไม่ระบุศูนย์เอราวัณ กทม. (ศูนย์รับแจ้งเหตุ)*1646
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายไม่ระบุสถานีวิทยุ สวพ. 91*1644
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายไม่ระบุสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.51255
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายไม่ระบุสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน FM 102.751677
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายไม่ระบุสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (สปภ. กทม.)*199
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายไม่ระบุหน่วยแพทย์กู้ชีวิตวชิรพยาบาล*1554
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายไม่ระบุเหตุด่วนเหตุร้าย*191