โรงพยาบาล

*กรุณาลบผลการค้นหาล่าสุดออกก่อน
ประเภท จังหวัด ชื่อสถานที่ โทรศัพท์
โรงพยาบาลกรุงเทพตา หู คอ จมูก สิรินธร0-2886-6600-13
โรงพยาบาลกรุงเทพตากสิน สมเด็จเจ้าพระยา0-2437-0123
โรงพยาบาลกรุงเทพทหารเรือกรุงเทพ ริมทางรถไฟสายเก่า0-2475-2406
โรงพยาบาลกรุงเทพธนบุรี 1 อิสรภาพ 440-2412-0020
โรงพยาบาลกรุงเทพธนบุรี 2 บรมราชชนนี0-2487-2100
โรงพยาบาลกรุงเทพนครธน พระราม 20-2450-9999
โรงพยาบาลกรุงเทพบางปะกอก 1 สุขสวัสดิ์ 25/10-2109-1111
โรงพยาบาลกรุงเทพบางปะกอก 8 เอกชัย-บางบอน0-2894-4111
โรงพยาบาลกรุงเทพบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล พระราม 20-2109-9111
โรงพยาบาลกรุงเทพบางมด 1 พระราม 20-2867-0606
โรงพยาบาลกรุงเทพบางมด 3 เอกชัย 360-2416-8561-2
โรงพยาบาลกรุงเทพบางไผ่ เพชรเกษม 220-2457-0086
โรงพยาบาลกรุงเทพประชาพัฒน์ สุขสวัสดิ์ 36-380-2427-9966
โรงพยาบาลกรุงเทพพญาไท 3 เพชรเกษม 17-190-2467-1111
โรงพยาบาลกรุงเทพมหาชัย 2 เพชรเกษม 1260-2431-0054
โรงพยาบาลกรุงเทพยันฮี จรัญสนิทวงศ์ 900-2879-0300
โรงพยาบาลกรุงเทพราษฎร์บูรณะ ราษฎร์พัฒนา0-2872-1001-5
โรงพยาบาลกรุงเทพวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม เพชรเกษม 770-2441-6999
โรงพยาบาลกรุงเทพวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย เพชรเกษม0-2431-0070
โรงพยาบาลกรุงเทพศรีวิชัย 1 จรัญสนิทวงศ์ 31/10-2412-0055-60
โรงพยาบาลกรุงเทพศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ วังหลัง0-2419-1474
โรงพยาบาลกรุงเทพศิริราช วังหลัง0-2419-7000
โรงพยาบาลกรุงเทพสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ พุทธมณฑล สาย 40-2441-6100-1
โรงพยาบาลกรุงเทพสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา สมเด็จเจ้าพระยา0-2442-2500
โรงพยาบาลกรุงเทพสมิติเวช ธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสิน0-2438-9000
โรงพยาบาลกรุงเทพสมเด็จพระปิ่นเกล้า ตากสิน 220-2468-0116-20
โรงพยาบาลกรุงเทพสุขสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ 38-420-2874-6766-70
โรงพยาบาลกรุงเทพเกษมราษฎร์ บางแค เพชรเกษม 920-2804-8959
โรงพยาบาลกรุงเทพเจ้าพระยา บรมราชชนนี0-2884-7000
โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรเกษม 2 เพชรเกษม 350-2455-5599
โรงพยาบาลกรุงเทพเยาวรักษ์ เทอดไท0-2465-5620
โรงพยาบาลกรุงเทพกรุงเทพ เพชรบุรีตัดใหม่ 470-2310-3000
โรงพยาบาลกรุงเทพกรุงเทพคริสเตียน สีลม 4-60-2625-9000
โรงพยาบาลกรุงเทพกลาง ถนนหลวง0-2220-8000
โรงพยาบาลกรุงเทพกล้วยน้ำไท 1 พระราม 40-2769-2000
โรงพยาบาลกรุงเทพกล้วยน้ำไท 2 สุขุมวิท 680-2399-4259-63
โรงพยาบาลกรุงเทพกว๋องสิว เจริญกรุง0-2221-8487
โรงพยาบาลกรุงเทพการท่าเรือแห่งประเทศไทย คลองเตย0-2229-9343-4
โรงพยาบาลกรุงเทพการุณเวช สุขาภิบาล 3 / แก้ไขชื่อ0-2729-3000
โรงพยาบาลกรุงเทพคลองตันการแพทย์ เพชรบุรีตัดใหม่0-2319-2101-5
โรงพยาบาลกรุงเทพคามิลเลียน สุขุมวิท 550-2185-1444
โรงพยาบาลกรุงเทพจักษุ รัตนิน (รพ.เฉพาะตา) สุขุมวิท 21 ซ.อโศก0-2639-3300
โรงพยาบาลกรุงเทพจุฬาภรณ์ วิภาวดีรังสิต0-2576-6000
โรงพยาบาลกรุงเทพจุฬาลงกรณ์ พระราม 40-2256-4000
โรงพยาบาลกรุงเทพตำรวจ พระราม 10-2207-6000
โรงพยาบาลกรุงเทพทหารผ่านศึก วิภาวดีรังสิต0-2644-9400-15
โรงพยาบาลกรุงเทพนพรัตนราชธานี รามอินทรา กม.120-2517-4270-9
โรงพยาบาลกรุงเทพนวมินทร์ 3 ลาดกระบัง0-2739-6273-4
โรงพยาบาลกรุงเทพนวมินทร์ 9 สีหบุรานุกิจ มีนบุรี0-2518-1818
โรงพยาบาลกรุงเทพนวมินทร์ สีหบุรานุกิจ มีนบุรี / แก้ไขชื่อ0-2918-5080
โรงพยาบาลกรุงเทพบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์นเรนทร)*1669*
โรงพยาบาลกรุงเทพบางนา 1 บางนา-ตราด กม.3.50-2746-8630-8
โรงพยาบาลกรุงเทพบางรัก สาทรใต้0-2286-0431
โรงพยาบาลกรุงเทพบำรุงราษฎร์ สุขุมวิท 30-2667-1000
โรงพยาบาลกรุงเทพบี เอ็น เอช สีลม0-2686-2700
โรงพยาบาลกรุงเทพบี แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ พหลโยธิน0-2523-3359-71
โรงพยาบาลกรุงเทพบุรฉัตรไชยากร (รพ.รถไฟ) นิคมมักกะสัน0-2245-2480-9
โรงพยาบาลกรุงเทพบ้านแพ้ว พร้อมมิตร0-2259-0333
โรงพยาบาลกรุงเทพประสานมิตร พหลโยธิน 7-90-2279-9519
โรงพยาบาลกรุงเทพปิยะเวท พระราม 90-2625-6500
โรงพยาบาลกรุงเทพพญาไท 1 ศรีอยุธยา0-2201-4600
โรงพยาบาลกรุงเทพพญาไท 2 พหลโยธิน 1-30-2617-2444
โรงพยาบาลกรุงเทพพญาไท นวมินทร์ นวมินทร์0-2944-7111
โรงพยาบาลกรุงเทพพระมงกุฏเกล้า ราชวิถี0-2763-9300
โรงพยาบาลกรุงเทพพระราม 9 พระราม 90-2202-9999
โรงพยาบาลกรุงเทพฟัน สุขุมวิท 490-2260-5000-15
โรงพยาบาลกรุงเทพภูมิพลอดุลยเดช พหลโยธิน 560-2534-7000
โรงพยาบาลกรุงเทพมงกุฎวัฒนะ แจ้งวัฒนะ0-2574-5000-9
โรงพยาบาลกรุงเทพมนารมย์ สุขุมวิท 70/30-2725-9595
โรงพยาบาลกรุงเทพมิชชั่น พิษณุโลก0-2282-1100
โรงพยาบาลกรุงเทพมเหสักข์ สีลม0-2635-7120-39
โรงพยาบาลกรุงเทพยศเส กรุงเกษม0-2621-5888
โรงพยาบาลกรุงเทพราชวิถี พญาไท0-2354-8108-37
โรงพยาบาลกรุงเทพรามคำแหง รามคำแหง 340-2743-9999
โรงพยาบาลกรุงเทพรามาธิบดี พระราม 60-2201-1000
โรงพยาบาลกรุงเทพลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ลาดกระบัง / แก้ไขชื่อถนน0-2326-7711
โรงพยาบาลกรุงเทพลาดพร้าว ลาดพร้าว 95-970-2530-2556-69
โรงพยาบาลกรุงเทพวชิรพยาบาล สามเสน0-2244-3000
โรงพยาบาลกรุงเทพวิชัยยุทธ พระราม 60-2265-7777
โรงพยาบาลกรุงเทพวิภาราม พัฒนาการ0-2722-2500-18
โรงพยาบาลกรุงเทพวิภาวดี งามวงศ์วาน0-2941-2800
โรงพยาบาลกรุงเทพศิครินทร์ ศรีนครินทร์0-2366-9900-99
โรงพยาบาลกรุงเทพศูนย์การแพทย์ชินเขตเนิร์สซิ่งโฮม งามวงศ์วาน0-2580-7426-9
โรงพยาบาลกรุงเทพศูนย์มะเร็งกรุงเทพ พหลโยธิน 70-2278-5716-20
โรงพยาบาลกรุงเทพสงฆ์ ศรีอยุธยา0-2640-9537-46
โรงพยาบาลกรุงเทพสถาบันประสาทวิทยา ราชวิถี0-2306-9899
โรงพยาบาลกรุงเทพสถาบันราชานุกูล ดินแดง0-2248-8900
โรงพยาบาลกรุงเทพสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) ราชวิถี1415
โรงพยาบาลกรุงเทพสมิติเวชศรีนครินทร์ ศรีนครินทร์0-2378-9000
โรงพยาบาลกรุงเทพสมิติเวชสุขุมวิท สุขุมวิท 490-2711-8000
โรงพยาบาลกรุงเทพสายไหม เฉลิมพงษ์0-2991-8999
โรงพยาบาลกรุงเทพสินแพทย์ รามอินทรา กม.8.50-2793-5099
โรงพยาบาลกรุงเทพสุขุมวิท สุขุมวิท 63-650-2391-0011
โรงพยาบาลกรุงเทพสุทธิสาร สุทธิสารวินิจฉัย0-2275-6351-6
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวเฉียว บำรุงเมือง0-2223-1351-70
โรงพยาบาลกรุงเทพเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ประชาชื่น0-2910-1600-48
โรงพยาบาลกรุงเทพเจตนิน เพลินจิต0-2655-5300-10
โรงพยาบาลกรุงเทพเจริญกรุงประชารักษ์ เจริญกรุง 1090-2289-7000
โรงพยาบาลกรุงเทพเซนต์หลุยส์ สาทรใต้0-2675-5000
โรงพยาบาลกรุงเทพเซ็นทรัล เยนเนอรัล พหลโยธิน 500-2552-8777
โรงพยาบาลกรุงเทพเดชา ศรีอยุธยา0-2246-0137
โรงพยาบาลกรุงเทพเดอะซีเนียร์ (รพ.ผู้สูงอายุ) รัชดาภิเษก 440-2511-0303
โรงพยาบาลกรุงเทพเทพธารินทร์ พระราม 40-2348-7000
โรงพยาบาลกรุงเทพเทียนฟ้า มูลนิธิ เยาวราช0-2233-0955-6
โรงพยาบาลกรุงเทพเปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน0-2271-7000
โรงพยาบาลกรุงเทพเปาโลเมโมเรียล โชคชัย 40-2514-4140-9
โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรเวช เพชรบุรีตัดใหม่0-2718-1515
โรงพยาบาลกรุงเทพเมโย พหลโยธิน 340-2579-1770-4
โรงพยาบาลกรุงเทพเลิดสิน สีลม0-2353-9800-1
โรงพยาบาลกรุงเทพเวชธานี ลาดพร้าว 1110-2734-0000
โรงพยาบาลกรุงเทพเสรีรักษ์ เสรีไทย0-2762-9888
โรงพยาบาลกรุงเทพแพทย์ปัญญา รามคำแหง 40-2314-0726-9
โรงพยาบาลกรุงเทพโกลเด้นเยียส์ สุทธิสาร0-2693-0733
โรงพยาบาลกรุงเทพโรงงานยาสูบ พระราม 40-2656-4500
โรงพยาบาลกรุงเทพไทยนครินทร์ บางนา-ตราด กม.3.50-2361-2727
โรงพยาบาลกาญจนบุรีกาญจนบุรี เมโมเรียล0-3462-4184-91
โรงพยาบาลกาญจนบุรีค่ายสุรสีห์0-3458-9231
โรงพยาบาลกาญจนบุรีด่านมะขามเตี้ย0-3464-2102-3
โรงพยาบาลกาญจนบุรีทองผาภูมิ0-3459-9601-6
โรงพยาบาลกาญจนบุรีท่าเรือ0-3456-1084
โรงพยาบาลกาญจนบุรีธนกาญจน์0-3462-2366-75
โรงพยาบาลกาญจนบุรีบ่อพลอย0-3458-1139
โรงพยาบาลกาญจนบุรีพหลพลพยุหเสนา0-3458-7800
โรงพยาบาลกาญจนบุรีมะการักษ์0-3454-2031
โรงพยาบาลกาญจนบุรีศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์0-3459-7111
โรงพยาบาลกาญจนบุรีสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต0-3468-6027-8
โรงพยาบาลกาญจนบุรีสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 190-3461-3166
โรงพยาบาลกาญจนบุรีสังขละบุรี0-3459-5030
โรงพยาบาลกาญจนบุรีเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน0-3463-0409
โรงพยาบาลกาญจนบุรีเลาขวัญ0-3457-6050
โรงพยาบาลกาญจนบุรีไทรโยค0-3459-1300
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์กมลาไสย0-4389-9570
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์0-4381-1520
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์คำม่วง0-4387-9059
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ท่าคันโท0-4387-7110
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ธีรวัฒน์0-4381-1757
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์นามน0-4386-7056
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ยางตลาด0-4389-1249
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ร่องคำ0-4389-7203
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์สมเด็จ0-4386-1140
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์0-4385-1290-2
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์สหัสขันธ์0-4387-1157
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์หนองกุงศรี0-4388-1107
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ห้วยผึ้ง0-4386-9131-2
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ห้วยเม็ก0-4388-9090-1
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์เขาวง0-4385-9059
โรงพยาบาลกำแพงเพชรกำแพงเพชร0-5571-4223-5
โรงพยาบาลกำแพงเพชรขาณุวรลักษบุรี0-5577-9013
โรงพยาบาลกำแพงเพชรคลองขลุง0-5578-1006
โรงพยาบาลกำแพงเพชรคลองลาน0-5578-6262
โรงพยาบาลกำแพงเพชรทรายทองวัฒนา0-5573-2105
โรงพยาบาลกำแพงเพชรทุ่งโพธิ์ทะเล0-5573-6291
โรงพยาบาลกำแพงเพชรบึงสามัคคี0-5573-3333
โรงพยาบาลกำแพงเพชรปางศิลาทอง0-5574-1951
โรงพยาบาลกำแพงเพชรพรานกระต่าย0-5577-5675
โรงพยาบาลกำแพงเพชรลานกระบือ0-5576-9226
โรงพยาบาลกำแพงเพชรแพทย์บัณฑิต0-5571-1865
โรงพยาบาลกำแพงเพชรไทรงาม0-5579-1006
โรงพยาบาลขอนแก่นขอนแก่น0-4333-6789-95
โรงพยาบาลขอนแก่นขอนแก่นราม0-4333-3800
โรงพยาบาลขอนแก่นชนบท0-4328-6440
โรงพยาบาลขอนแก่นชุมแพ0-4331-1044
โรงพยาบาลขอนแก่นน้ำพอง0-4344-1011-2
โรงพยาบาลขอนแก่นบ้านฝาง0-4326-9206
โรงพยาบาลขอนแก่นบ้านไผ่0-4327-2234
โรงพยาบาลขอนแก่นพระยืน0-4326-6045-6
โรงพยาบาลขอนแก่นพล0-4341-4710-2
โรงพยาบาลขอนแก่นภูผาม่าน0-4339-6011-2
โรงพยาบาลขอนแก่นภูเวียง0-4329-1194
โรงพยาบาลขอนแก่นมัญจาคีรี0-4338-1415-8
โรงพยาบาลขอนแก่นราชพฤกษ์0-4333-3555-62
โรงพยาบาลขอนแก่นศรีนครินทร์0-4334-8360-8
โรงพยาบาลขอนแก่นสมเด็จพระยุพราชกระนวน0-4325-1302
โรงพยาบาลขอนแก่นสีชมพู0-4339-9176
โรงพยาบาลขอนแก่นหนองสองห้อง0-4349-1010
โรงพยาบาลขอนแก่นหนองเรือ0-4329-4057-8
โรงพยาบาลขอนแก่นอุบลรัตน์0-4344-6111-3
โรงพยาบาลขอนแก่นเขาสวนกวาง0-4344-9345-6
โรงพยาบาลขอนแก่นเปือยน้อย0-4349-4003
โรงพยาบาลขอนแก่นแวงน้อย0-4349-9123-5
โรงพยาบาลขอนแก่นแวงใหญ่0-4349-6001
โรงพยาบาลจันทบุรีกรุงเทพ จันทบุรี0-3931-9888
โรงพยาบาลจันทบุรีขลุง0-3944-1700
โรงพยาบาลจันทบุรีท่าใหม่0-3943-1001-2
โรงพยาบาลจันทบุรีนายายอาม0-3949-1103-5
โรงพยาบาลจันทบุรีพระปกเกล้าจันทบุรี0-3931-9666
โรงพยาบาลจันทบุรีมะขาม0-3936-1528-9
โรงพยาบาลจันทบุรีสอยดาว0-3938-1376-7
โรงพยาบาลจันทบุรีสิริเวช0-3934-4244
โรงพยาบาลจันทบุรีเขาคิชฌกูฎ0-3945-2384-5
โรงพยาบาลจันทบุรีแก่งหางแมว0-3930-8028
โรงพยาบาลจันทบุรีแหลมสิงห์0-3936-3760-3
โรงพยาบาลจันทบุรีโป่งน้ำร้อน0-3938-7003-4
โรงพยาบาลฉะเชิงเทราจุฬารัตน์ 110-3850-0300-99
โรงพยาบาลฉะเชิงเทราท่าตะเกียบ0-3855-6065-7
โรงพยาบาลฉะเชิงเทราบางคล้า0-3854-1009-10
โรงพยาบาลฉะเชิงเทราบางน้ำเปรี้ยว0-3858-1780
โรงพยาบาลฉะเชิงเทราบางปะกง0-3853-1444-5
โรงพยาบาลฉะเชิงเทราบ้านโพธิ์0-3858-7222
โรงพยาบาลฉะเชิงเทราพนมสารคาม0-3855-1444
โรงพยาบาลฉะเชิงเทราพุทธโสธร0-3881-4375-8
โรงพยาบาลฉะเชิงเทราราชสาส์น0-3856-3069
โรงพยาบาลฉะเชิงเทราสนามชัยเขต0-3859-7080
โรงพยาบาลฉะเชิงเทราแปลงยาว0-3858-9002-3
โรงพยาบาลชลบุรีกรุงเทพพัทยา0-3825-9999
โรงพยาบาลชลบุรีค่ายนวมินทราชินี0-3827-3034
โรงพยาบาลชลบุรีชลบุรี0-3893-1000
โรงพยาบาลชลบุรีชลเวช0-3828-4354-5
โรงพยาบาลชลบุรีบางละมุง0-3842-9244-6
โรงพยาบาลชลบุรีบ่อทอง0-3821-1288
โรงพยาบาลชลบุรีบ้านบึง0-3844-2200
โรงพยาบาลชลบุรีพญาไทศรีราชา0-3831-7333
โรงพยาบาลชลบุรีพนัสนิคม0-3846-0333
โรงพยาบาลชลบุรีพัทยา เมโมเรียล0-3848-8777
โรงพยาบาลชลบุรีพัทยาอินเตอร์0-3842-8374
โรงพยาบาลชลบุรีพานทอง0-3845-1470-2
โรงพยาบาลชลบุรีวัดญาณสังวราราม0-3834-3601-6
โรงพยาบาลชลบุรีวิภารามแหลมฉบัง0-3849-1888
โรงพยาบาลชลบุรีสมิติเวชศรีราชา0-3832-0300
โรงพยาบาลชลบุรีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์0-3893-3900
โรงพยาบาลชลบุรีสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา0-3832-0200
โรงพยาบาลชลบุรีสัตหีบ กม.100-3824-5107
โรงพยาบาลชลบุรีหนองใหญ่0-3821-9310-1
โรงพยาบาลชลบุรีอาภากรเกียรติวงศ์0-3843-7172
โรงพยาบาลชลบุรีเกาะสีชัง0-3821-6100
โรงพยาบาลชลบุรีเอกชล0-3893-9999
โรงพยาบาลชลบุรีแหลมฉบัง0-3835-1010-2
โรงพยาบาลชัยนาทชัยนาทนเรนทร0-5641-1055
โรงพยาบาลชัยนาทมโนรมย์0-5643-1376-9
โรงพยาบาลชัยนาทวัดสิงห์0-5646-1344
โรงพยาบาลชัยนาทสรรคบุรี0-5648-1016
โรงพยาบาลชัยนาทสรรพยา0-5643-6365
โรงพยาบาลชัยนาทหันคา0-5645-1880-2
โรงพยาบาลชัยภูมิคอนสวรรค์0-4488-9022
โรงพยาบาลชัยภูมิคอนสาร0-4487-6409
โรงพยาบาลชัยภูมิจัตุรัส0-4485-1499
โรงพยาบาลชัยภูมิชัยภูมิ0-4483-7100-3
โรงพยาบาลชัยภูมิบำเหน็จณรงค์0-4485-9099
โรงพยาบาลชัยภูมิบ้านเขว้า0-4483-9797-9
โรงพยาบาลชัยภูมิบ้านแท่น0-4488-7013
โรงพยาบาลชัยภูมิภักดีชุมพล0-4413-3100-3
โรงพยาบาลชัยภูมิภูเขียว0-4486-1700-4
โรงพยาบาลชัยภูมิหนองบัวระเหว0-4489-7022
โรงพยาบาลชัยภูมิหนองบัวแดง0-4487-2355
โรงพยาบาลชัยภูมิเกษตรสมบรูณ์0-4486-9137-8
โรงพยาบาลชัยภูมิเทพสถิต0-4485-5097-8
โรงพยาบาลชัยภูมิเนินสง่า0-4484-6252-3
โรงพยาบาลชัยภูมิแก้งคร้อ0-4488-2741
โรงพยาบาลชุมพรชุมพรเขตอุดมศักดิ์0-7750-3672-4
โรงพยาบาลชุมพรทุ่งตะโก0-7753-6850-2
โรงพยาบาลชุมพรท่าแซะ0-7765-1526-8
โรงพยาบาลชุมพรธนบุรีชุมพร0-7765-8555
โรงพยาบาลชุมพรปะทิว0-7759-1170-1
โรงพยาบาลชุมพรปากน้ำหลังสวน0-7755-1249
โรงพยาบาลชุมพรพะโต๊ะ0-7753-9044-6
โรงพยาบาลชุมพรละแม0-7755-9116
โรงพยาบาลชุมพรวิรัชศิลป์0-7757-0123
โรงพยาบาลชุมพรสวี0-7753-1206
โรงพยาบาลชุมพรหมอเล็กชุมพร0-7750-2809
โรงพยาบาลชุมพรหลังสวน0-7752-9999
โรงพยาบาลตรังกันตัง0-7525-1256
โรงพยาบาลตรังตรัง0-7520-1500
โรงพยาบาลตรังตรังรวมแพทย์0-7521-8988
โรงพยาบาลตรังนาโยง0-7529-9099
โรงพยาบาลตรังปะเหลียน0-7550-1907
โรงพยาบาลตรังย่านตาขาว0-7528-1449
โรงพยาบาลตรังรัษฎา0-7528-6236-7
โรงพยาบาลตรังราชดำเนินการแพทย์0-7522-3500-9
โรงพยาบาลตรังวังวิเศษ0-7529-6052-3
โรงพยาบาลตรังวัฒนแพทย์ตรัง0-7520-5555
โรงพยาบาลตรังสถานพยาบาลห้วยยอด0-7527-1051
โรงพยาบาลตรังสิเกา0-7529-1017
โรงพยาบาลตรังห้วยยอด0-7527-1049
โรงพยาบาลตราดคลองใหญ่0-3958-1116
โรงพยาบาลตราดตราด0-3951-1040-1
โรงพยาบาลตราดบ่อไร่0-3959-1020
โรงพยาบาลตราดเกาะช้าง0-3958-6131
โรงพยาบาลตราดเขาสมิง0-3969-6414
โรงพยาบาลตราดแหลมงอบ0-3959-7040
โรงพยาบาลตากท่าสองยาง0-5558-9255-6
โรงพยาบาลตากบ้านตาก0-5559-2079-81
โรงพยาบาลตากพบพระ0-5556-9211-2
โรงพยาบาลตากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช0-5551-1024-5
โรงพยาบาลตากอุ้มผาง0-5556-1270-2
โรงพยาบาลตากแม่ระมาด0-5558-1229
โรงพยาบาลตากแม่สอด0-5553-1224
โรงพยาบาลนครนายกนครนายก0-3731-1151-2
โรงพยาบาลนครนายกบ้านนา0-3738-1832-3
โรงพยาบาลนครนายกปากพลี0-3739-9793-4
โรงพยาบาลนครนายกองครักษ์0-3739-1510-1
โรงพยาบาลนครปฐมกรุงเทพคริสเตียน0-3427-0080-7
โรงพยาบาลนครปฐมกรุงเทพสนามจันทร์ / แก้ไขชื่อใหม่ ส่วน สนามจันทร์ เป็นชื่อเดิม0-3421-9600
โรงพยาบาลนครปฐมกำแพงแสน0-3428-1686-7
โรงพยาบาลนครปฐมจันทรุเบกษา0-3499-6447-51
โรงพยาบาลนครปฐมดอนตูม0-3438-1768
โรงพยาบาลนครปฐมนครชัยศรี0-3433-1156
โรงพยาบาลนครปฐมนครปฐม0-3425-4150-4
โรงพยาบาลนครปฐมบางเลน0-3439-1126
โรงพยาบาลนครปฐมสามพราน0-3432-1998
โรงพยาบาลนครปฐมห้วยพลู0-3438-9500
โรงพยาบาลนครปฐมเทพากร0-3421-2718-26
โรงพยาบาลนครพนมท่าอุเทน0-4258-1255-6
โรงพยาบาลนครพนมนครพนม0-4251-1422
โรงพยาบาลนครพนมนาทม0-4251-9179
โรงพยาบาลนครพนมนาหว้า0-4259-7021-2
โรงพยาบาลนครพนมนาแก0-4257-1235
โรงพยาบาลนครพนมบ้านแพง0-4259-1225
โรงพยาบาลนครพนมปลาปาก0-4258-9103
โรงพยาบาลนครพนมศรีสงคราม0-4259-9230
โรงพยาบาลนครพนมสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม0-4254-1255-6
โรงพยาบาลนครพนมเรณูนคร0-4257-9235
โรงพยาบาลนครพนมโพนสวรรค์0-4259-5064-5
โรงพยาบาลนครราชสีมากรุงเทพราชสีมา0-4442-9999
โรงพยาบาลนครราชสีมาขามทะเลสอ0-4439-7111
โรงพยาบาลนครราชสีมาขามสะแกแสง0-4438-3577-9
โรงพยาบาลนครราชสีมาคง0-4445-9215-6
โรงพยาบาลนครราชสีมาครบุรี0-4444-8014
โรงพยาบาลนครราชสีมาจักราช0-4439-9616
โรงพยาบาลนครราชสีมาชุมพวง0-4447-7281
โรงพยาบาลนครราชสีมาด่านขุนทด0-4420-8208-10
โรงพยาบาลนครราชสีมาบัวใหญ่0-4446-1662
โรงพยาบาลนครราชสีมาบัวใหญ่รวมแพทย์0-4429-2249-51
โรงพยาบาลนครราชสีมาบ้านเหลื่อม0-4438-7107-8
โรงพยาบาลนครราชสีมาป.แพทย์ 10-4425-1070-2
โรงพยาบาลนครราชสีมาป.แพทย์ 20-4423-4999
โรงพยาบาลนครราชสีมาประทาย0-4448-9011-3
โรงพยาบาลนครราชสีมาปักธงชัย0-4496-9042
โรงพยาบาลนครราชสีมาปากช่อง0-4431-1856
โรงพยาบาลนครราชสีมาปากช่อง เมโมเรียล0-4431-5047
โรงพยาบาลนครราชสีมาพิมาย0-4447-1288
โรงพยาบาลนครราชสีมามหาราชนครราชสีมา0-4423-5000
โรงพยาบาลนครราชสีมาสีคิ้ว0-4498-6240-5
โรงพยาบาลนครราชสีมาสูงเนิน0-4428-6713
โรงพยาบาลนครราชสีมาห้วยแถลง0-4430-1067-9
โรงพยาบาลนครราชสีมาเซนต์เมรี่0-4426-1261
โรงพยาบาลนครราชสีมาเดอะโกลเดนเกท0-4424-2658
โรงพยาบาลนครราชสีมาเสิงสาง0-4445-7211-4
โรงพยาบาลนครราชสีมาแก้งสนามนาง0-4433-9083-6
โรงพยาบาลนครราชสีมาโคราชเมโมเรียล0-4426-3777
โรงพยาบาลนครราชสีมาโชคชัย0-4449-2775-6
โรงพยาบาลนครราชสีมาโนนสูง0-4437-9123
โรงพยาบาลนครราชสีมาโนนแดง0-4447-5058
โรงพยาบาลนครราชสีมาโนนไทย0-4438-1032
โรงพยาบาลนครศรีธรรมราชขนอม0-7552-9033
โรงพยาบาลนครศรีธรรมราชค่ายวชิราวุธ0-7531-2322
โรงพยาบาลนครศรีธรรมราชค่ายเทพสตรีศรีสุนทร0-7549-5250
โรงพยาบาลนครศรีธรรมราชชะอวด0-7538-1011-4
โรงพยาบาลนครศรีธรรมราชถ้ำพรรณรา0-7530-6240
โรงพยาบาลนครศรีธรรมราชทุ่งสง0-7541-0100
โรงพยาบาลนครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่0-7548-9084
โรงพยาบาลนครศรีธรรมราชท่าศาลา0-7552-1333
โรงพยาบาลนครศรีธรรมราชนครคริสเตียน0-7535-6214
โรงพยาบาลนครศรีธรรมราชนครินทร์0-7531-2800-14
โรงพยาบาลนครศรีธรรมราชนาบอน0-7549-1332
โรงพยาบาลนครศรีธรรมราชบางขัน0-7537-1025
โรงพยาบาลนครศรีธรรมราชปากพนัง0-7551-7990-2
โรงพยาบาลนครศรีธรรมราชพรหมคีรี0-7539-6123
โรงพยาบาลนครศรีธรรมราชพิปูน0-7549-9026
โรงพยาบาลนครศรีธรรมราชมหาราชนครศรีธรรมราช0-7534-0250-60
โรงพยาบาลนครศรีธรรมราชรวมแพทย์ทุ่งสง0-7541-1330
โรงพยาบาลนครศรีธรรมราชร่อนพิบูลย์0-7544-9120
โรงพยาบาลนครศรีธรรมราชลานสกา0-7539-1023
โรงพยาบาลนครศรีธรรมราชสมเด็จพระยุพราชฉวาง0-7548-1113-5
โรงพยาบาลนครศรีธรรมราชสิชล0-7553-5631-9
โรงพยาบาลนครศรีธรรมราชหัวไทร0-7538-9511
โรงพยาบาลนครศรีธรรมราชเชียรใหญ่0-7527-1049
โรงพยาบาลนครสวรรค์กองบิน 40-5626-2009
โรงพยาบาลนครสวรรค์ค่ายจิระประวัติ0-5625-5064
โรงพยาบาลนครสวรรค์ชุมแสง0-5628-2223
โรงพยาบาลนครสวรรค์ตากฟ้า0-5624-1027
โรงพยาบาลนครสวรรค์ตาคลี0-5680-1111-2
โรงพยาบาลนครสวรรค์ท่าตะโก0-5624-9036
โรงพยาบาลนครสวรรค์บรรพตพิสัย0-5627-9028
โรงพยาบาลนครสวรรค์ปากน้ำโพ0-5622-5501-4
โรงพยาบาลนครสวรรค์ปากน้ำโพ 2 / แก้ไขชื่อใหม่0-5622-0320-8
โรงพยาบาลนครสวรรค์พยุหะคีรี0-5634-1755
โรงพยาบาลนครสวรรค์พาเลซ0-5626-1900
โรงพยาบาลนครสวรรค์รวมแพทย์0-5622-3600
โรงพยาบาลนครสวรรค์ร่มฉัตร0-5631-2481-90
โรงพยาบาลนครสวรรค์ลาดยาว0-5638-5011-20
โรงพยาบาลนครสวรรค์ศรีสวรรค์0-5631-1626-30
โรงพยาบาลนครสวรรค์สวรรค์ประชารักษ์0-5621-9888
โรงพยาบาลนครสวรรค์ส่งเสริมสุขภาพ0-5632-5093-5
โรงพยาบาลนครสวรรค์หนองบัว0-5687-6222-4
โรงพยาบาลนครสวรรค์เก้าเลี้ยว0-5638-3562
โรงพยาบาลนครสวรรค์แพทย์ช่องแค0-5626-9099-100
โรงพยาบาลนครสวรรค์โกรกพระ0-5629-1003
โรงพยาบาลนครสวรรค์ไพศาลี0-5625-9378
โรงพยาบาลนนทบุรีชลประทาน ติวานนท์0-2502-2345
โรงพยาบาลนนทบุรีนนทเวช งามวงศ์วาน0-2596-7888
โรงพยาบาลนนทบุรีบางกรวย กรุงนนท์-จงถนอม0-2447-5582-3
โรงพยาบาลนนทบุรีบางบัวทอง เทศบาล 60-2571-7899-900
โรงพยาบาลนนทบุรีบางโพ ประชาราษฎร์ สาย 20-2587-0136-55
โรงพยาบาลนนทบุรีปากเกร็ด แจ้งวัฒนะ0-2960-9900
โรงพยาบาลนนทบุรีพระนั่งเกล้า นนทบุรี 10-2528-4567
โรงพยาบาลนนทบุรีวิภารามปากเกร็ด แจ้งวัฒนะ0-2960-9655-9
โรงพยาบาลนนทบุรีศรีธัญญา ติวานนท์0-2525-0981-5
โรงพยาบาลนนทบุรีศูนย์การแพทย์รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี 10-2968-2031-3
โรงพยาบาลนนทบุรีสถาบันบำราศนราดูร ติวานนท์0-2951-1170-9
โรงพยาบาลนนทบุรีสถาบันโรคทรวงอก ติวานนท์0-2547-0999
โรงพยาบาลนนทบุรีอนันต์พัฒนา 2 เทิดพระเกียรติ0-2883-9922
โรงพยาบาลนนทบุรีเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี0-2594-0020-65
โรงพยาบาลนราธิวาสจะแนะ0-7354-3569-70
โรงพยาบาลนราธิวาสตากใบ0-7358-1459
โรงพยาบาลนราธิวาสนราธิวาสราชนครินทร์0-7351-0997-9
โรงพยาบาลนราธิวาสบาเจาะ0-7359-9025
โรงพยาบาลนราธิวาสระแงะ0-7367-5045
โรงพยาบาลนราธิวาสรือเสาะ0-7357-1158
โรงพยาบาลนราธิวาสศรีสาคร0-7356-1034
โรงพยาบาลนราธิวาสสุคิริน0-7365-6270
โรงพยาบาลนราธิวาสสุไหงปาดี0-7352-3185
โรงพยาบาลนราธิวาสสุไหงโกลก0-7361-5161-5
โรงพยาบาลนราธิวาสเจาะไอร้อง0-7354-4073
โรงพยาบาลนราธิวาสแว้ง0-7365-9008
โรงพยาบาลน่านทุ่งช้าง0-5479-5100
โรงพยาบาลน่านท่าวังผา0-5475-5380
โรงพยาบาลน่านนาน้อย0-5478-9089-90
โรงพยาบาลน่านนาหมื่น0-5478-7013-4
โรงพยาบาลน่านน่าน0-5475-1865-8
โรงพยาบาลน่านบ่อเกลือ0-5477-8066
โรงพยาบาลน่านบ้านหลวง0-5476-1060-1
โรงพยาบาลน่านสองแคว0-5477-7085
โรงพยาบาลน่านสันติสุข0-5476-7045
โรงพยาบาลน่านเชียงกลาง0-5479-7111
โรงพยาบาลน่านเวียงสา0-5475-2012-3
โรงพยาบาลน่านแม่จริม0-5476-9036
โรงพยาบาลบึงกาฬบึงกาฬ0-4249-1161-3
โรงพยาบาลบึงกาฬบึงโขงหลง0-4241-6181-2
โรงพยาบาลบึงกาฬบุ่งคล้า0-4249-9106-7
โรงพยาบาลบึงกาฬปากคาด0-4248-1099-100
โรงพยาบาลบึงกาฬพรเจริญ0-4248-7099-100
โรงพยาบาลบึงกาฬศรีวิไล0-4249-7099-101
โรงพยาบาลบึงกาฬเซกา0-4248-9099-100
โรงพยาบาลบึงกาฬโซ่พิสัย0-4248-5099-100
โรงพยาบาลบุรีรัมย์กระสัง0-4469-1033
โรงพยาบาลบุรีรัมย์นางรอง0-4463-3456-67
โรงพยาบาลบุรีรัมย์นาโพธิ์0-4462-9327-8
โรงพยาบาลบุรีรัมย์บุรีรัมย์0-4461-5002
โรงพยาบาลบุรีรัมย์บ้านกรวด0-4467-9088
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ประโคนชัย0-4467-0103-7
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ปะคำ0-4465-4207-10
โรงพยาบาลบุรีรัมย์พุทไธสง0-4468-9131-2
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ละหานทราย0-4464-9029
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ลำปลายมาศ0-4466-1242-3
โรงพยาบาลบุรีรัมย์สตึก0-4468-1280-1
โรงพยาบาลบุรีรัมย์หนองกี่0-4465-3315
โรงพยาบาลบุรีรัมย์หนองหงส์0-4466-9126
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ห้วยราช0-4469-6015
โรงพยาบาลบุรีรัมย์เอกชน บุรีรัมย์0-4462-5340-8
โรงพยาบาลปทุมธานีกรุงสยาม เซนต์คาร์ลอส ติวานนท์0-2975-6700-5
โรงพยาบาลปทุมธานีการุญเวช ปทุมธานี 1 พหลโยธิน / แก้ไขชื่อ0-2529-4533-41
โรงพยาบาลปทุมธานีธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พหลโยธิน 400-2926-9999
โรงพยาบาลปทุมธานีธัญบุรี รังสิต-นครนายก0-2577-2600-2
โรงพยาบาลปทุมธานีปทุมธานี ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว0-2598-8888
โรงพยาบาลปทุมธานีปทุมเวช รังสิต-ปทุมธานี0-2567-1991-9
โรงพยาบาลปทุมธานีลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี-บางเลน0-2599-1650
โรงพยาบาลปทุมธานีลำลูกกา ลำลูกกา คลอง 120-2563-1011
โรงพยาบาลปทุมธานีสถาบันธัญญารักษ์ พหลโยธิน0-2531-0080-8
โรงพยาบาลปทุมธานีสามโคก ปทุม-สามโคก0-2199-3796-8
โรงพยาบาลปทุมธานีหนองเสือ รังสิต-นครนายก0-2549-1053-4
โรงพยาบาลปทุมธานีเอกปทุม รังสิต-องครักษ์0-2996-2211-5
โรงพยาบาลปทุมธานีแพทย์รังสิต พหลโยธิน0-2998-9999
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์กุยบุรี0-3268-1102
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ทับสะแก0-3267-1122
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์บางสะพาน0-3269-1132-3
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์บางสะพานน้อย0-3269-9025
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์0-3260-1060-4
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ปราณบุรี0-3282-5565-6
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์สามร้อยยอด0-3268-8558
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์หัวหิน0-3252-3000
โรงพยาบาลปราจีนบุรีกบินทร์บุรี0-3728-8196-7
โรงพยาบาลปราจีนบุรีค่ายจักรพงษ์0-3721-1591
โรงพยาบาลปราจีนบุรีนาดี0-3728-9057
โรงพยาบาลปราจีนบุรีบ้านสร้าง0-3727-1238
โรงพยาบาลปราจีนบุรีประจันตคาม0-3729-1368
โรงพยาบาลปราจีนบุรีศรีมหาโพธิ0-3727-9203-4
โรงพยาบาลปราจีนบุรีศรีมโหสถ0-3727-6413
โรงพยาบาลปัตตานีกะพ้อ0-7349-4037
โรงพยาบาลปัตตานีค่ายอิงคยุทธบริหาร0-7334-0295
โรงพยาบาลปัตตานีทุ่งยางแดง0-7348-9070
โรงพยาบาลปัตตานีปะนาเระ0-7349-9063
โรงพยาบาลปัตตานีปัตตานี0-7333-5134-8
โรงพยาบาลปัตตานีมายอ0-7349-7248-9
โรงพยาบาลปัตตานียะรัง0-7343-9204-5
โรงพยาบาลปัตตานียะหริ่ง0-7349-1013
โรงพยาบาลปัตตานีสมเด็จพระยุพราชสายบุรี0-7341-1412-3
โรงพยาบาลปัตตานีหนองจิก0-7343-7350
โรงพยาบาลปัตตานีแม่ลาน0-7335-6171
โรงพยาบาลปัตตานีโคกโพธิ์0-7343-1313
โรงพยาบาลปัตตานีไม้แก่น0-7348-1111
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาท่าเรือ0-3534-1300
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาบางซ้าย0-3537-5908
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาบางบาล0-3530-7746-7
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาบางปะหัน0-3577-7300
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาบางปะอิน0-3526-1173-4
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาบางไทร0-3537-1029-30
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาบ้านแพรก0-3538-6121
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาผักไห่0-3539-1306
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา0-3521-1888
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาภาชี0-3531-1112
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามหาราช0-3538-9027-8
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาราชธานี0-3533-5555-66
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาลาดบัวหลวง0-3537-9094
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาวังน้อย0-3527-1033
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาสมเด็จพระสังฆราช0-3574-3341-2
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาอุทัย0-3571-1469-70
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเสนา0-3521-7118-20
โรงพยาบาลพะเยาจุน0-5440-9200
โรงพยาบาลพะเยาดอกคำใต้0-5440-9500
โรงพยาบาลพะเยาปง0-5449-7225
โรงพยาบาลพะเยาพะเยา0-5440-9300
โรงพยาบาลพะเยาเชียงคำ0-5440-9000
โรงพยาบาลพะเยาเชียงม่วน0-5449-5018
โรงพยาบาลพะเยาแม่ใจ0-5440-9600-1
โรงพยาบาลพังงากะปงชัยพัฒน์0-7649-9132
โรงพยาบาลพังงาคุระบุรีชัยพัฒน์0-7649-1711-2
โรงพยาบาลพังงาตะกั่วทุ่ง0-7658-1395-6
โรงพยาบาลพังงาตะกั่วป่า0-7658-4250
โรงพยาบาลพังงาทับปุด0-7659-9019
โรงพยาบาลพังงาท้ายเหมืองชัยพัฒน์0-7657-1505-6
โรงพยาบาลพังงาพังงา0-7641-3823
โรงพยาบาลพังงาเกาะยาวชัยพัฒน์0-7659-7109
โรงพยาบาลพัทลุงกงหรา0-7468-7076-7
โรงพยาบาลพัทลุงควนขนุน0-7468-2071-4
โรงพยาบาลพัทลุงตะโหมด0-7469-5140
โรงพยาบาลพัทลุงบางแก้ว0-7469-7381-3
โรงพยาบาลพัทลุงปากพะยูน0-7469-9023
โรงพยาบาลพัทลุงปิยะรักษ์0-7462-7148-52
โรงพยาบาลพัทลุงป่าบอน0-7462-5100
โรงพยาบาลพัทลุงป่าพะยอม0-7462-4163-4
โรงพยาบาลพัทลุงพัทลุง0-7460-9500
โรงพยาบาลพัทลุงรวมแพทย์พัทลุง0-7461-3166
โรงพยาบาลพัทลุงศรีบรรพต0-7468-9106
โรงพยาบาลพัทลุงเขาชัยสน0-7469-1031
โรงพยาบาลพิจิตรทับคล้อ0-5664-1131
โรงพยาบาลพิจิตรทัศนเวช0-5665-1293-5
โรงพยาบาลพิจิตรบางมูลนาก0-5663-1131-2
โรงพยาบาลพิจิตรพิจิตร0-5661-1355
โรงพยาบาลพิจิตรวังทรายพูน0-5669-5032
โรงพยาบาลพิจิตรสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน0-5662-1355
โรงพยาบาลพิจิตรสหเวช0-5661-2791-3
โรงพยาบาลพิจิตรสามง่าม0-5669-1239-40
โรงพยาบาลพิจิตรโพทะเล0-5668-1115
โรงพยาบาลพิจิตรโพธิ์ประทับช้าง0-5668-9018
โรงพยาบาลพิษณุโลกชาติตระการ0-5538-1020
โรงพยาบาลพิษณุโลกบางกระทุ่ม0-5539-1061-2
โรงพยาบาลพิษณุโลกบางระกำ0-5537-1168
โรงพยาบาลพิษณุโลกพรหมพิราม0-5536-9034
โรงพยาบาลพิษณุโลกพิษณุเวช0-5590-9000
โรงพยาบาลพิษณุโลกพุทธชินราช0-5527-0300
โรงพยาบาลพิษณุโลกรวมแพทย์พิษณุโลก0-5521-9307-16
โรงพยาบาลพิษณุโลกรัตนเวช0-5521-0819-26
โรงพยาบาลพิษณุโลกวังทอง0-5531-1071
โรงพยาบาลพิษณุโลกวัดโบสถ์0-5536-1079
โรงพยาบาลพิษณุโลกสมเด็จพระยุพราชนครไทย0-5538-9060-1
โรงพยาบาลพิษณุโลกอินเตอร์เวชการ0-5521-8777-8
โรงพยาบาลพิษณุโลกเนินมะปราง0-5539-9055-6
โรงพยาบาลภูเก็ตกรุงเทพภูเก็ต0-7636-1000
โรงพยาบาลภูเก็ตถลาง0-7631-1033-4
โรงพยาบาลภูเก็ตป่าตอง0-7634-2633-4
โรงพยาบาลภูเก็ตมิชชั่นภูเก็ต0-7623-7220-6
โรงพยาบาลภูเก็ตวชิระภูเก็ต0-7636-1234
โรงพยาบาลภูเก็ตสิริโรจน์0-7624-9400
โรงพยาบาลภูเก็ตแพทย์สมพจน์0-7621-4428
โรงพยาบาลมหาสารคามกันทรวิชัย0-4378-9205
โรงพยาบาลมหาสารคามนาดูน0-4379-7015-6
โรงพยาบาลมหาสารคามนาเชือก0-4377-9029
โรงพยาบาลมหาสารคามบรบือ0-4377-1439
โรงพยาบาลมหาสารคามพยัคฆภูมิพิสัย0-4379-1381
โรงพยาบาลมหาสารคามมหาสารคาม0-4374-0993-6
โรงพยาบาลมหาสารคามมหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล0-4372-1770
โรงพยาบาลมหาสารคามยางสีสุราช0-4372-9171-2
โรงพยาบาลมหาสารคามวาปีปทุม0-4379-9110
โรงพยาบาลมหาสารคามเชียงยืน0-4378-1045
โรงพยาบาลมหาสารคามแกดำ0-4378-7026
โรงพยาบาลมหาสารคามโกสุมพิสัย0-4376-1330
โรงพยาบาลมุกดาหารคำชะอี0-4269-1085
โรงพยาบาลมุกดาหารดงหลวง0-4269-7023
โรงพยาบาลมุกดาหารดอนตาล0-4268-9085
โรงพยาบาลมุกดาหารนิคมคำสร้อย0-4268-1324-5
โรงพยาบาลมุกดาหารมุกดาหาร0-4261-1285
โรงพยาบาลมุกดาหารหนองสูง0-4263-5281-2
โรงพยาบาลมุกดาหารหว้านใหญ่0-4269-9352
โรงพยาบาลยะลากาบัง0-7325-8090-1
โรงพยาบาลยะลาธารโต0-7329-7041
โรงพยาบาลยะลาบันนังสตา0-7328-9142
โรงพยาบาลยะลายะลา0-7324-4711-6
โรงพยาบาลยะลารามัน0-7329-5023
โรงพยาบาลยะลาสมเด็จพระยุพราชยะหา0-7329-1166
โรงพยาบาลยะลาสิโรรส0-7322-3600-4
โรงพยาบาลยะลาเบตง0-7323-4078-9
โรงพยาบาลยโสธรกุดชุม0-4578-9425-8
โรงพยาบาลยโสธรคำเขื่อนแก้ว0-4579-1609
โรงพยาบาลยโสธรทรายมูล0-4578-7023
โรงพยาบาลยโสธรนายแพทย์หาญ0-4571-1356
โรงพยาบาลยโสธรป่าติ้ว0-4579-5015
โรงพยาบาลยโสธรมหาชนะชัย0-4579-9114
โรงพยาบาลยโสธรยโสธร0-4571-4042
โรงพยาบาลยโสธรสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา0-4578-1147
โรงพยาบาลยโสธรหาญอินเตอร์เนชั่นแนล0-4571-2141-2
โรงพยาบาลยโสธรไทยเจริญ0-4571-8097-8
โรงพยาบาลระนองกระบุรี0-7789-1036
โรงพยาบาลระนองกะเปอร์0-7789-7016
โรงพยาบาลระนองระนอง0-7781-2630-3
โรงพยาบาลระนองละอุ่น0-7789-9315
โรงพยาบาลระนองสุขสำราญ0-7789-3064
โรงพยาบาลระยองกรุงเทพระยอง0-3892-1999
โรงพยาบาลระยองบ้านค่าย0-3864-1005-6
โรงพยาบาลระยองบ้านฉาง0-3860-3838
โรงพยาบาลระยองปลวกแดง0-3865-9117
โรงพยาบาลระยองระยอง0-3861-1104
โรงพยาบาลระยองวังจันทร์0-3866-6174-5
โรงพยาบาลระยองแกลง0-3867-7533-40
โรงพยาบาลระยองโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี0-3868-4444
โรงพยาบาลราชบุรีซานคามิลโล0-3221-1143
โรงพยาบาลราชบุรีดำเนินสะดวก0-3224-6000-15
โรงพยาบาลราชบุรีบางแพ0-3238-1148-9
โรงพยาบาลราชบุรีบ้านโป่ง0-3222-2841-6
โรงพยาบาลราชบุรีปากท่อ0-3228-1585
โรงพยาบาลราชบุรีพร้อมแพทย์0-3231-5234-9
โรงพยาบาลราชบุรีราชบุรี0-3271-9600
โรงพยาบาลราชบุรีวัดเพลง0-3239-9290-1
โรงพยาบาลราชบุรีสมเด็จพระยุพราชจอมบึง0-3236-2662-4
โรงพยาบาลราชบุรีสวนผึ้ง0-3236-4496-8
โรงพยาบาลราชบุรีหมอสงวน0-3224-1022
โรงพยาบาลราชบุรีเจ็ดเสมียน0-3230-5096-100
โรงพยาบาลราชบุรีเมืองราช0-3232-2274-80
โรงพยาบาลราชบุรีโพธาราม0-3235-5300-9
โรงพยาบาลร้อยเอ็ดกรุงเทพจุรีเวช0-4352-7111
โรงพยาบาลร้อยเอ็ดจตุรพักตรพิมาน0-4356-1073
โรงพยาบาลร้อยเอ็ดจังหาร0-4350-7122
โรงพยาบาลร้อยเอ็ดธวัชบุรี0-4363-1122-4
โรงพยาบาลร้อยเอ็ดปทุมรัตต์0-4358-7074
โรงพยาบาลร้อยเอ็ดพนมไพร0-4359-1321-2
โรงพยาบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด0-4351-8200-5
โรงพยาบาลร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด-ธนบุรี0-4352-7191-9
โรงพยาบาลร้อยเอ็ดศรีสมเด็จ0-4350-8151
โรงพยาบาลร้อยเอ็ดสุวรรณภูมิ0-4358-1321-3
โรงพยาบาลร้อยเอ็ดหนองพอก0-4357-9073
โรงพยาบาลร้อยเอ็ดอาจสามารถ0-4359-9074
โรงพยาบาลร้อยเอ็ดเกษตรวิสัย0-4358-9074
โรงพยาบาลร้อยเอ็ดเมยวดี0-4357-7073
โรงพยาบาลร้อยเอ็ดเมืองสรวง0-4359-7073-4
โรงพยาบาลร้อยเอ็ดเสลภูมิ0-4355-1322-3
โรงพยาบาลร้อยเอ็ดโพธิ์ชัย0-4356-7231-2
โรงพยาบาลร้อยเอ็ดโพนทอง0-4357-1321-2
โรงพยาบาลลพบุรีชัยบาดาล0-3646-1022
โรงพยาบาลลพบุรีท่าวุ้ง0-3648-1208
โรงพยาบาลลพบุรีท่าหลวง0-3649-7105
โรงพยาบาลลพบุรีบ้านหมี่0-3647-2051-6
โรงพยาบาลลพบุรีพระนารายณ์มหาราช0-3662-1537-45
โรงพยาบาลลพบุรีพัฒนานิคม0-3649-1341
โรงพยาบาลสระโบสถ์หนองม่วง0-3664-8412
โรงพยาบาลสระโบสถ์เบญจรมย์0-3641-2160
โรงพยาบาลสระโบสถ์โคกสำโรง0-3662-4942-7
โรงพยาบาลสระโบสถ์โคกเจริญ0-3665-1106-7
โรงพยาบาลลำปางค่ายสุรศักดิ์มนตรี0-5483-9305-8
โรงพยาบาลลำปางงาว0-5426-1253
โรงพยาบาลลำปางลำปาง0-5423-7400
โรงพยาบาลลำปางวังเหนือ0-5427-9100
โรงพยาบาลลำปางสบปราบ0-5429-6085
โรงพยาบาลลำปางห้างฉัตร0-5426-8700
โรงพยาบาลลำปางเกาะคา0-5428-1992
โรงพยาบาลลำปางเขลางค์นคร-ราม0-5422-5100-3
โรงพยาบาลลำปางเถิน0-5429-1585
โรงพยาบาลลำปางเมืองปาน0-5427-6020
โรงพยาบาลลำปางเสริมงาม0-5428-6117-8
โรงพยาบาลลำปางแจ้ห่ม0-5427-1005-6
โรงพยาบาลลำปางแม่ทะ0-5433-1549-50
โรงพยาบาลลำปางแม่พริก0-5429-9324-5
โรงพยาบาลลำปางแม่เมาะ0-5426-6104
โรงพยาบาลลำปางแวนแซนต์วูร์ด0-5421-7007
โรงพยาบาลลำพูนทุ่งหัวช้าง0-5397-5201-2
โรงพยาบาลลำพูนบ้านโฮ่ง0-5398-0377
โรงพยาบาลลำพูนป่าซาง0-5355-5400
โรงพยาบาลลำพูนลำพูน0-5356-9100
โรงพยาบาลลำพูนลี้0-5359-6513-17
โรงพยาบาลลำพูนหริภุญชัย เมโมเรียล0-5358-1600-4
โรงพยาบาลลำพูนแม่ทา0-5397-6019
โรงพยาบาลศรีสะเกษกันทรลักษณ์0-4563-5758-62
โรงพยาบาลศรีสะเกษกันทรารมย์0-4565-1144
โรงพยาบาลศรีสะเกษขุขันธ์0-4581-4290-4
โรงพยาบาลศรีสะเกษขุนหาญ0-4563-7468-70
โรงพยาบาลศรีสะเกษน้ำเกลี้ยง0-4560-9055-6
โรงพยาบาลศรีสะเกษบึงบูรพ์0-4568-9317
โรงพยาบาลศรีสะเกษประชารักษ์เวชการ0-4563-1313-4
โรงพยาบาลศรีสะเกษปรางค์กู่0-4569-7050
โรงพยาบาลศรีสะเกษภูสิงห์0-4560-8158
โรงพยาบาลศรีสะเกษยางชุมน้อย0-4568-7262-3
โรงพยาบาลศรีสะเกษราษีไศล0-4568-1236
โรงพยาบาลศรีสะเกษวังหิน0-4560-6088-9
โรงพยาบาลศรีสะเกษศรีรัตนะ0-4567-7014
โรงพยาบาลศรีสะเกษศรีสะเกษ0-4561-1503
โรงพยาบาลศรีสะเกษห้วยทับทัน0-4569-9045
โรงพยาบาลศรีสะเกษอุทุมพรพิสัย0-4569-1516-8
โรงพยาบาลศรีสะเกษเมืองจันทร์0-4560-3164-6
โรงพยาบาลศรีสะเกษโนนคูณ0-4565-9044
โรงพยาบาลศรีสะเกษไพรบึง0-4567-5131
โรงพยาบาลสกลนครกุดบาก0-4278-4021
โรงพยาบาลสกลนครกุสุมาลย์0-4276-9041
โรงพยาบาลสกลนครคำตากล้า0-4279-6046
โรงพยาบาลสกลนครนิคมน้ำอูน0-4278-9015
โรงพยาบาลสกลนครบ้านม่วง0-4279-4118
โรงพยาบาลสกลนครพระอาจารย์ฝั่นอาจาโร0-4277-9105
โรงพยาบาลสกลนครพังโคน0-4277-1222
โรงพยาบาลสกลนครรักษ์สกล0-4271-2800
โรงพยาบาลสกลนครวานรนิวาส0-4297-3411-6
โรงพยาบาลสกลนครวาริชภูมิ0-4297-3751-4
โรงพยาบาลสกลนครสกลนคร0-4271-1615
โรงพยาบาลสกลนครสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน0-4272-1111
โรงพยาบาลสกลนครส่องดาว0-4278-6026
โรงพยาบาลสกลนครอากาศอำนวย0-4279-9000
โรงพยาบาลสกลนครเจริญศิลป์0-4270-9148-50
โรงพยาบาลสกลนครเต่างอย0-4276-1021
โรงพยาบาลสกลนครโคกศรีสุพรรณ0-4276-6054
โรงพยาบาลสกลนครโพนนาแก้ว0-4270-7005-7
โรงพยาบาลสงขลากระแสสินธุ์0-7439-9844-5
โรงพยาบาลสงขลากรุงเทพ หาดใหญ่0-7427-2800
โรงพยาบาลสงขลาควนเนียง0-7438-6646
โรงพยาบาลสงขลาจะนะ0-7420-7069-70
โรงพยาบาลสงขลานาหม่อม0-7459-3774-8
โรงพยาบาลสงขลาปาดังเบซาร์0-7452-2503-4
โรงพยาบาลสงขลาระโนด0-7439-1020
โรงพยาบาลสงขลารัตภูมิ0-7443-0390-9
โรงพยาบาลสงขลาราษฏร์ยินดี0-7420-0200
โรงพยาบาลสงขลาศิครินทร์หาดใหญ่0-7436-6966
โรงพยาบาลสงขลาสงขลา0-7433-8100
โรงพยาบาลสงขลาสงขลานครินทร์0-7445-5000
โรงพยาบาลสงขลาสทิงพระ0-7439-7112
โรงพยาบาลสงขลาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ อ.นาทวี0-7437-3080-9
โรงพยาบาลสงขลาสะบ้าย้อย0-7437-7100
โรงพยาบาลสงขลาสะเดา0-7437-9995
โรงพยาบาลสงขลาสิงหนคร0-7433-0539-43
โรงพยาบาลสงขลาหาดใหญ่0-7427-3100
โรงพยาบาลสงขลาเทพา0-7437-6359-60
โรงพยาบาลสงขลาเพชระหาดใหญ่0-7424-3478
โรงพยาบาลสตูลควนกาหลง0-7475-2080-2
โรงพยาบาลสตูลควนโดน0-7479-5066
โรงพยาบาลสตูลทุ่งหว้า0-7478-9165-6
โรงพยาบาลสตูลท่าแพ0-7478-7442-4
โรงพยาบาลสตูลละงู0-7477-3563-8
โรงพยาบาลสตูลสตูล0-7472-3500-9
โรงพยาบาลสมุทรปราการกรุงเทพพระประแดง สุขสวัสดิ์ กม.180-2815-7141-50
โรงพยาบาลสมุทรปราการคลินิกเวชกรรมบางนา 3 กิ่งแก้ว0-2750-1152
โรงพยาบาลสมุทรปราการจุฬารัตน์ 1 บางนา-ตราด กม.120-2316-8345-9
โรงพยาบาลสมุทรปราการจุฬารัตน์ 2 เทพารักษ์ กม.20-2753-2876-7
โรงพยาบาลสมุทรปราการจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์ กม.14.50-2769-2900
โรงพยาบาลสมุทรปราการจุฬารัตน์ 4 เทพารักษ์ กม.70-2385-2693
โรงพยาบาลสมุทรปราการจุฬารัตน์ 5 เทพารักษ์0-2705-1170-2
โรงพยาบาลสมุทรปราการบางนา 2 บางนา-ตราด กม.230-2740-1800-6
โรงพยาบาลสมุทรปราการบางบ่อ เทพารักษ์ กม. 27-280-2338-1065-6
โรงพยาบาลสมุทรปราการบางปะกอก 3 สุขสวัสดิ์ 70-720-2818-7555
โรงพยาบาลสมุทรปราการบางพลี เทพารักษ์0-2752-4900-1
โรงพยาบาลสมุทรปราการป้อมพระจุลจอมเกล้า สุขสวัสดิ์ 760-2475-6302
โรงพยาบาลสมุทรปราการพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ สุขสวัสดิ์ 760-2425-9407
โรงพยาบาลสมุทรปราการยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ สุขุมวิท 190-2384-3381-3
โรงพยาบาลสมุทรปราการรวมชัยประชารักษ์ บางนา-ตราด กม.290-2708-7501-20
โรงพยาบาลสมุทรปราการรัทรินทร์ บางปูใหม่0-2323-2991-7
โรงพยาบาลสมุทรปราการสถาบันราชประชาสมาสัย ปู่เจ้าสมิงพราย0-2386-8153-9
โรงพยาบาลสมุทรปราการสมุทรปราการ จักกะพาก0-2701-8132-9
โรงพยาบาลสมุทรปราการสำโรงการแพทย์ สุขุมวิท 780-2361-0070-9
โรงพยาบาลสมุทรปราการเซ็นทรัลปาร์ค บางนา- ตราด กม.160-2312-7261-9
โรงพยาบาลสมุทรปราการเปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ ศรีนครินทร์0-2363-2000
โรงพยาบาลสมุทรปราการเมืองสมุทรปากน้ำ นารายณ์ปราบศึก0-2173-7766-75
โรงพยาบาลสมุทรสงครามนภาลัย0-3476-1476-8
โรงพยาบาลสมุทรสงครามสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า0-3472-3044-9
โรงพยาบาลสมุทรสงครามอัมพวา0-3470-2112-4
โรงพยาบาลสมุทรสาครกระทุ่มแบน0-3484-4430
โรงพยาบาลสมุทรสาครบ้านแพ้ว0-3441-9555
โรงพยาบาลสมุทรสาครมหาชัย0-3442-4990-4
โรงพยาบาลสมุทรสาครมหาชัย 20-2117-4999
โรงพยาบาลสมุทรสาครมหาชัย 30-3442-9111
โรงพยาบาลสมุทรสาครสมุทรสาคร0-3483-7521-4
โรงพยาบาลสระบุรีค่ายอดิศร0-3621-1114
โรงพยาบาลสระบุรีดอนพุด0-3639-5111
โรงพยาบาลสระบุรีบ้านหมอ0-3620-1171
โรงพยาบาลสระบุรีพระพุทธบาท0-3632-3291-3
โรงพยาบาลสระบุรีมวกเหล็ก0-3634-1560
โรงพยาบาลสระบุรีมิตรภาพเมโมเรียล สระบุรี0-3640-1100-11
โรงพยาบาลสระบุรีวังม่วงสัทธรรม0-3635-9134-5
โรงพยาบาลสระบุรีวิหารแดง0-3627-7830
โรงพยาบาลสระบุรีสระบุรี0-3621-1008
โรงพยาบาลสระบุรีหนองแค0-3632-6213-4
โรงพยาบาลสระบุรีหนองแซง0-3639-9234
โรงพยาบาลสระบุรีหนองโดน0-3639-7251
โรงพยาบาลสระบุรีเกษมราษฎร์ สระบุรี0-3631-5555-93
โรงพยาบาลสระบุรีเสาไห้0-3639-1253-4
โรงพยาบาลสระบุรีแก่งคอย0-3624-4433
โรงพยาบาลสระแก้วกระบี่0-7562-6700
โรงพยาบาลสระแก้วคลองท่อม0-7564-0320-1
โรงพยาบาลสระแก้วคลองหาด0-3751-2258-61
โรงพยาบาลสระแก้วค่ายสุรสิงหนาท0-3722-6056-8
โรงพยาบาลสระแก้วตาพระยา0-3726-9009
โรงพยาบาลสระแก้วปลายพระยา0-7568-7454-5
โรงพยาบาลสระแก้วลำทับ0-7564-3255-6
โรงพยาบาลสระแก้ววังน้ำเย็น0-3725-1108-9
โรงพยาบาลสระแก้ววัฒนานคร0-3726-1772-5
โรงพยาบาลสระแก้วสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว0-3724-3018-20
โรงพยาบาลสระแก้วอรัญประเทศ0-3723-1010
โรงพยาบาลสระแก้วอ่าวลึก0-7561-9108
โรงพยาบาลสระแก้วเกาะพีพี08-6476-9420
โรงพยาบาลสระแก้วเกาะลันตา0-7569-7017
โรงพยาบาลสระแก้วเขาพนม0-7568-9031
โรงพยาบาลค่ายบางระจันท่าช้าง0-3659-7105
โรงพยาบาลค่ายบางระจันบางระจัน0-3654-4435
โรงพยาบาลค่ายบางระจันพรหมบุรี0-3659-9718
โรงพยาบาลค่ายบางระจันสิงห์บุรี0-3652-2507-11
โรงพยาบาลค่ายบางระจันสิงห์บุรีเวชชการ (หมอประเจิด)0-3652-2555-7
โรงพยาบาลค่ายบางระจันอินทร์บุรี0-3658-1993-7
โรงพยาบาลสุพรรณบุรีดอนเจดีย์0-3559-1032-4
โรงพยาบาลสุพรรณบุรีด่านช้าง0-3559-5032-4
โรงพยาบาลสุพรรณบุรีบางปลาม้า0-3540-0578-80
โรงพยาบาลสุพรรณบุรีศรีประจันต์0-3558-1749-50
โรงพยาบาลสุพรรณบุรีศุภมิตร0-3552-3777
โรงพยาบาลสุพรรณบุรีสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 170-3553-1077
โรงพยาบาลสุพรรณบุรีสามชุก0-3557-1492
โรงพยาบาลสุพรรณบุรีหนองหญ้าไซ0-3557-7068-9
โรงพยาบาลสุพรรณบุรีอู่ทอง0-3555-1422
โรงพยาบาลสุพรรณบุรีเจ้าพระยายมราช0-3550-2784-8
โรงพยาบาลสุพรรณบุรีเดิมบางนางบวช0-3557-8032-3
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีกาญจนดิษฐ์0-7724-4518-9
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีคีรีรัฐนิคม0-7739-1117-8
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีชัยบุรี0-7736-7075-6
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีดอนสัก0-7737-1401-2
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีทักษิณ0-7727-8777
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีท่าฉาง0-7738-9111
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีท่าชนะ0-7738-1167
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีบ้านดอนอินเตอร์เกาะสมุย0-7724-5236-9
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีบ้านตาขุน0-7739-7373
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีบ้านนาสาร0-7734-1416
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีบ้านนาเดิม0-7735-9018
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีพนม0-7739-9084
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีพระแสง0-7736-9098
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีพุนพิน0-7731-1385
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีศรีวิชัยสุราษฎร์ธานี0-7728-2520-1
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ0-7736-1283
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี0-7791-5600
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเกาะพะงัน0-7737-7034
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเกาะสมุย0-7791-3200
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเคียนซา0-7738-7189-90
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีไชยา0-7743-1466
โรงพยาบาลสุรินทร์กาบเชิง0-4455-9004
โรงพยาบาลสุรินทร์จอมพระ0-4458-1103
โรงพยาบาลสุรินทร์ชุมพลบุรี0-4459-6321-3
โรงพยาบาลสุรินทร์ท่าตูม0-4459-1126
โรงพยาบาลสุรินทร์บัวเชด0-4457-9072
โรงพยาบาลสุรินทร์ปราสาท0-4455-1295
โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์หมออนันต์0-4451-5700-1
โรงพยาบาลสุรินทร์รัตนบุรี0-4453-6203-5
โรงพยาบาลสุรินทร์ลำดวน0-4454-1412-3
โรงพยาบาลสุรินทร์ศีขรภูมิ0-4456-1160
โรงพยาบาลสุรินทร์สนม0-4458-9025
โรงพยาบาลสุรินทร์สังขะ0-4457-1028
โรงพยาบาลสุรินทร์สำโรงทาบ0-4456-9080
โรงพยาบาลสุรินทร์สุรินทร์0-4451-1757
โรงพยาบาลสุรินทร์สุรินทร์รวมแพทย์0-4451-1523
โรงพยาบาลสุโขทัยกงไกรลาศ0-5569-1152
โรงพยาบาลสุโขทัยคีรีมาศ0-5569-5145
โรงพยาบาลสุโขทัยทุ่งเสลี่ยม0-5565-9175
โรงพยาบาลสุโขทัยบ้านด่านลานหอย0-5568-9027
โรงพยาบาลสุโขทัยพัฒนเวช สุโขทัย0-5562-1502-4
โรงพยาบาลสุโขทัยรวมแพทย์สุโขทัย0-5561-2189-90
โรงพยาบาลสุโขทัยศรีนคร0-5565-2725-6
โรงพยาบาลสุโขทัยศรีสังวรสุโขทัย0-5568-2030-43
โรงพยาบาลสุโขทัยศรีสัชนาลัย0-5567-3136-7
โรงพยาบาลสุโขทัยสวรรคโลก0-5564-1592
โรงพยาบาลสุโขทัยสุโขทัย0-5561-1782
โรงพยาบาลหนองคายรวมแพทย์หนองคาย0-4242-1412-4
โรงพยาบาลหนองคายศรีเชียงใหม่0-4245-1125
โรงพยาบาลหนองคายสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ0-4243-1015
โรงพยาบาลหนองคายสังคม0-4244-1029
โรงพยาบาลหนองคายหนองคาย0-4241-3456-65
โรงพยาบาลหนองคายโพนพิสัย0-4247-1204-5
โรงพยาบาลหนองบัวลำภูนากลาง0-4236-4392-3
โรงพยาบาลหนองบัวลำภูนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา0-4200-4041-4
โรงพยาบาลหนองบัวลำภูศรีบุญเรือง0-4235-3443-5
โรงพยาบาลหนองบัวลำภูสุวรรณคูหา0-4237-2169
โรงพยาบาลหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู0-4231-1999
โรงพยาบาลหนองบัวลำภูโนนสัง0-4237-5140-1
โรงพยาบาลอำนาจเจริญชานุมาน0-4546-6303-4
โรงพยาบาลอำนาจเจริญปทุมราชวงศา0-4546-5231-2
โรงพยาบาลอำนาจเจริญพนา0-4546-3115
โรงพยาบาลอำนาจเจริญลืออำนาจ0-4527-2325-6
โรงพยาบาลอำนาจเจริญหัวตะพาน0-4546-9123
โรงพยาบาลอำนาจเจริญอำนาจเจริญ0-4551-1940-8
โรงพยาบาลอำนาจเจริญเสนางคนิคม0-4546-1126
โรงพยาบาลอุดรธานีกุดจับ0-4229-1320-3
โรงพยาบาลอุดรธานีกุมภวาปี0-4233-4400-3
โรงพยาบาลอุดรธานีค่ายประจักษ์ศิลปาคม0-4234-2777
โรงพยาบาลอุดรธานีชัยเกษมการแพทย์0-4224-3386
โรงพยาบาลอุดรธานีทุ่งฝน0-4226-9051
โรงพยาบาลอุดรธานีนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา อุดรธานี0-4232-5999
โรงพยาบาลอุดรธานีนายูง0-4215-0073-6
โรงพยาบาลอุดรธานีน้ำโสม0-4228-9164
โรงพยาบาลอุดรธานีบ้านผือ0-4228-1026-8
โรงพยาบาลอุดรธานีวังสามหมอ0-4238-7740
โรงพยาบาลอุดรธานีศรีธาตุ0-4214-0332
โรงพยาบาลอุดรธานีสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง0-4227-3700-3
โรงพยาบาลอุดรธานีหนองวัวซอ0-4228-5896
โรงพยาบาลอุดรธานีหนองหาน0-4226-1135-6
โรงพยาบาลอุดรธานีอุดรธานี0-4224-5555
โรงพยาบาลอุดรธานีเพ็ญ0-4227-9106
โรงพยาบาลอุดรธานีเอกอุดร0-4234-2555
โรงพยาบาลอุดรธานีโนนสะอาด0-4239-2732
โรงพยาบาลอุดรธานีไชยวาน0-4226-5460
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ตรอน0-5582-5859
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ทองแสนขัน0-5541-8035-40
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ท่าปลา0-5549-9070
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์น้ำปาด0-5548-1574-6
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์บ้านโคก0-5548-6126-7
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์พิชัย0-5583-2100
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ฟากท่า0-5548-9339-40
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ลับแล0-5543-1345
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์0-5583-2601-6
โรงพยาบาลอุทัยธานีทัพทัน0-5654-0026-9
โรงพยาบาลอุทัยธานีบ้านไร่0-5653-9000
โรงพยาบาลอุทัยธานีลานสัก0-5653-7086
โรงพยาบาลอุทัยธานีสว่างอารมณ์0-5659-9000
โรงพยาบาลอุทัยธานีหนองขาหย่าง0-5659-7086
โรงพยาบาลอุทัยธานีหนองฉาง0-5653-1141
โรงพยาบาลอุทัยธานีห้วยคต0-5651-8005-9
โรงพยาบาลอุทัยธานีอุทัยธานี0-5651-2406-7
โรงพยาบาลอุบลราชธานีกุดข้าวปุ้น0-4548-4111
โรงพยาบาลอุบลราชธานีตระการพืชผล0-4548-1777
โรงพยาบาลอุบลราชธานีตาลสุม0-4542-7116
โรงพยาบาลอุบลราชธานีนาจะหลวย0-4537-9097-8
โรงพยาบาลอุบลราชธานีน้ำยืน0-4537-1097-8
โรงพยาบาลอุบลราชธานีบุณฑริก0-4520-1296-7
โรงพยาบาลอุบลราชธานีพิบูลมังสาหาร0-4544-1053
โรงพยาบาลอุบลราชธานีม่วงสามสิบ0-4548-9064
โรงพยาบาลอุบลราชธานีราชเวชอุบลราชธานี0-4528-0040-55
โรงพยาบาลอุบลราชธานีวารินชำราบ0-4526-7259-60
โรงพยาบาลอุบลราชธานีศรีเมืองใหม่0-4539-9112
โรงพยาบาลอุบลราชธานีสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม0-4536-1133-4
โรงพยาบาลอุบลราชธานีสรรพสิทธิประสงค์0-4524-0074-93
โรงพยาบาลอุบลราชธานีสำโรง0-4530-3012
โรงพยาบาลอุบลราชธานีสิรินธร0-4536-6311-2
โรงพยาบาลอุบลราชธานีอุบลรักษ์ ธนบุรี0-4526-0300
โรงพยาบาลอุบลราชธานีเขื่องใน0-4520-3004-5
โรงพยาบาลอุบลราชธานีโขงเจียม0-4535-1083
โรงพยาบาลอุบลราชธานีโพธิ์ไทร0-4549-6058
โรงพยาบาลอ่างทองป่าโมก0-3562-3539-40
โรงพยาบาลอ่างทองวิเศษชัยชาญ0-3563-1322
โรงพยาบาลอ่างทองสามโก้0-3569-7402-4
โรงพยาบาลอ่างทองอ่างทอง0-3561-5111
โรงพยาบาลอ่างทองอ่างทองเวชการ 20-3561-2361-4
โรงพยาบาลอ่างทองแสวงหา0-3564-8031-3
โรงพยาบาลอ่างทองโพธิ์ทอง0-3569-1333
โรงพยาบาลอ่างทองไชโย0-3564-7018-20
โรงพยาบาลเชียงรายขุนตาล0-5360-6221-2
โรงพยาบาลเชียงรายพญาเม็งราย0-5379-9033
โรงพยาบาลเชียงรายพาน0-5372-1345
โรงพยาบาลเชียงรายสมเด็จพระยุพราชเชียงของ0-5379-1206-7
โรงพยาบาลเชียงรายเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์0-5391-0999
โรงพยาบาลเชียงรายเชียงรายประชานุเคราะห์0-5391-0600-2
โรงพยาบาลเชียงรายเชียงแสน0-5377-7317
โรงพยาบาลเชียงรายเทิง0-5379-5259
โรงพยาบาลเชียงรายเวียงป่าเป้า0-5378-1342-3
โรงพยาบาลเชียงรายแม่จัน0-5377-1056
โรงพยาบาลเชียงรายแม่สรวย0-5378-6017
โรงพยาบาลเชียงรายแม่สาย0-5373-1300-1
โรงพยาบาลเชียงรายโอเวอร์บรุ๊ค0-5391-0100
โรงพยาบาลเชียงใหม่จอมทอง0-5334-1218-9
โรงพยาบาลเชียงใหม่ช้างเผือก0-5322-0022-31
โรงพยาบาลเชียงใหม่ดอยสะเก็ด0-5349-5166
โรงพยาบาลเชียงใหม่ดอยหล่อ0-5326-7397-9
โรงพยาบาลเชียงใหม่ดอยเต่า0-5383-3098-9
โรงพยาบาลเชียงใหม่ตา เซนต์ปีเตอร์0-5322-5011-4
โรงพยาบาลเชียงใหม่นครพิงค์0-5399-9200
โรงพยาบาลเชียงใหม่ฝาง0-5345-1144
โรงพยาบาลเชียงใหม่พร้าว0-5347-5271
โรงพยาบาลเชียงใหม่มหาราชนครเชียงใหม่0-5394-7000
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราชเวชเชียงใหม่0-5380-1999
โรงพยาบาลเชียงใหม่ลานนา0-5399-9777
โรงพยาบาลเชียงใหม่สะเมิง0-5348-7124-5
โรงพยาบาลเชียงใหม่สันกำแพง0-5344-6635-7
โรงพยาบาลเชียงใหม่สันทราย0-5392-1199
โรงพยาบาลเชียงใหม่สันป่าตอง0-5335-5335-6
โรงพยาบาลเชียงใหม่สารภี0-5332-1062
โรงพยาบาลเชียงใหม่หางดง0-5344-2390-6
โรงพยาบาลเชียงใหม่อมก๋อย0-5346-7110
โรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอด0-5346-1127
โรงพยาบาลเชียงใหม่เชียงดาว0-5345-5248-9
โรงพยาบาลเชียงใหม่เชียงใหม่ราม0-5392-0300
โรงพยาบาลเชียงใหม่เชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์0-5327-0145-50
โรงพยาบาลเชียงใหม่เชียงใหม่ใกล้หมอ0-5320-0002
โรงพยาบาลเชียงใหม่เซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล0-5381-9333-40
โรงพยาบาลเชียงใหม่เทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา0-5348-5371-6
โรงพยาบาลเชียงใหม่เทศบาลนครเชียงใหม่0-5323-3214-6
โรงพยาบาลเชียงใหม่เวียงแหง0-5347-7011-2
โรงพยาบาลเชียงใหม่แมคคอร์มิค0-5392-1777
โรงพยาบาลเชียงใหม่แม็คเคน0-5312-4263
โรงพยาบาลเชียงใหม่แม่ออน0-5388-0745-6
โรงพยาบาลเชียงใหม่แม่อาย0-5345-9036-7
โรงพยาบาลเชียงใหม่แม่แตง0-5310-4147-52
โรงพยาบาลเชียงใหม่ไชยปราการ0-5387-0444
โรงพยาบาลเพชรบุรีชะอำ0-3247-1007
โรงพยาบาลเพชรบุรีท่ายาง0-3246-1100-1
โรงพยาบาลเพชรบุรีบ้านลาด0-3249-1051
โรงพยาบาลเพชรบุรีบ้านแหลม0-3248-1144-6
โรงพยาบาลเพชรบุรีพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี0-3270-9999
โรงพยาบาลเพชรบุรีหนองหญ้าปล้อง0-3249-4353-4
โรงพยาบาลเพชรบุรีเขาย้อย0-3256-2200
โรงพยาบาลเพชรบุรีเพชรรัตน์0-3241-7070-9
โรงพยาบาลเพชรบุรีเมืองเพชร-ธนบุรี0-3241-5191-9
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ชนแดน0-5676-1301-2
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์น้ำหนาว0-5677-9033
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์บึงสามพัน0-5673-1284-5
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์วิเชียรบุรี0-5692-8169-70
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ศรีเทพ0-5679-9467
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า0-5670-9555
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์หนองไผ่0-5678-1113-4
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์หล่มสัก0-5670-4120-1
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์เขาค้อ0-5672-8075-6
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์0-5671-7600-1
โรงพยาบาลเลยท่าลี่0-4288-9035
โรงพยาบาลเลยนาด้วง0-4288-7094
โรงพยาบาลเลยนาแห้ว0-4289-7039
โรงพยาบาลเลยปากชม0-4288-1060
โรงพยาบาลเลยผาขาว0-4281-8101-2
โรงพยาบาลเลยภูกระดึง0-4287-1016-7
โรงพยาบาลเลยภูหลวง0-4287-9101
โรงพยาบาลเลยภูเรือ0-4289-9094
โรงพยาบาลเลยวังสะพุง0-4284-1101
โรงพยาบาลเลยสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย0-4289-1276
โรงพยาบาลเลยเชียงคาน0-4282-2181-2
โรงพยาบาลเลยเลย0-4286-2123
โรงพยาบาลเลยเอราวัณ0-4286-5100-2
โรงพยาบาลแพร่ร้องกวาง0-5459-7115
โรงพยาบาลแพร่ลอง0-5458-1661
โรงพยาบาลแพร่วังชิ้น0-5458-9252-4
โรงพยาบาลแพร่สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย0-5461-3134
โรงพยาบาลแพร่สอง0-5459-1575
โรงพยาบาลแพร่สูงเม่น0-5454-1299
โรงพยาบาลแพร่หนองม่วงไข่0-5464-7458-60
โรงพยาบาลแพร่แพร่0-5453-3500
โรงพยาบาลแพร่แพร่คริสเตียน0-5451-1017
โรงพยาบาลแพร่แพร่ราม0-5452-2911-3
โรงพยาบาลแม่ฮ่องสอนขุนยวม0-5369-1017
โรงพยาบาลแม่ฮ่องสอนปางมะผ้า0-5361-7154-5
โรงพยาบาลแม่ฮ่องสอนปาย0-5369-9031
โรงพยาบาลแม่ฮ่องสอนศรีสังวาลย์0-5361-1378
โรงพยาบาลแม่ฮ่องสอนสบเมย0-5361-8080-1
โรงพยาบาลแม่ฮ่องสอนแม่ลาน้อย0-5368-9060-1
โรงพยาบาลแม่ฮ่องสอนแม่สะเรียง0-5362-1027-9